achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0

Zápisy ze schůzí VV PDŠS - starší články

Datum poslední aktualizace : 13.06.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2017
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 6.června 2017 v Pardubicích. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, KR a Hospodáře), schválil výsledky soutěží družstev PDŠS v sezoně 2016/17 vč. navržených pokut, navržené úpravy Rozpisu soutěží družstev pro sezonu 2017/18, proplacení předložených faktur, projednal a rozhodl o využití dotace ŠSČR na organizaci sportu v KŠS, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 20.04.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2017
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 4.dubna 2017 v Chocni. VV na ní informoval o změně sídla, vyslechl zprávy z komisí STK, KM, KR a hospodáře, schválil provedení předložených plateb a vypsání konkurzu KM na školení rozhodčích, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 02.02.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2017
Po ukončení Konference delegátů PDŠS se sešel nový výkonný výbor na svě první schůzi, na níž se dohodl na obsazení funkcí ve výboru a členové revizní komise ustanovili svým předsedou p. Josefa Sekyrku, a schválil proplacení nákladů na konferenci, předložených faktur a návrh cestovného pro rok 2017.

Datum poslední aktualizace : 02.02.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2017
Konference delegátů PDŠS pro rok 2017 vzala na vědomí zprávu VV a jeho komisí za rok 2016 vč. zprávy revizní komise, schválila hospodaření za rok 2016, výši příspěvků na rok 2017, režijní výdaje členům VV, rozpočet na rok 2017 a počty delegátů na příští konferenci, rozhodla o motivaci oddílů za účast na konferenci a o sjednocení hracího tempa v soutěžích družstev, zvolila nový VV PDŠS, revizní komisi a delegáty na konferenci ŠSČR, a na závěr uložila úkoly VV PDŠS a oddílům.

Datum poslední aktualizace : 02.02.17 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS 2017
V sobotu 28.ledna 2017 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2017, na níž delegáti zvolili mandátovou, návrhovou a volební komisi, vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. V diskuzi se zaměřili zejména na dotace soutěží mládeže, termíny přihlášek do soutěží družstev a sjednocení hracího tempa v nich, poté zvolili nový VV PDŠ a jeho předsedu, členy revizní komise a delegáty na konferenci ŠSČR, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2017 a na závěr odsouhlasili usnesení.

Datum poslední aktualizace : 30.11.16 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2016
Čtvrtá a poslední schůze VV PDŠS v roce 2016 se uskutečnila ve čtvrtek 24.listopadu 2016 v Pardubicích. VV na ní zkontroloval plnění uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM a hospodáře), uložil zaslat oddílům upozornění na sankce za pozdní uhrazení pokut, pověřil Mgr. Davida Schaffera jednáním s krajským úřadem o organizačních záležitostech týkajících se Olympiády dětí mládeže 2018, schválil proplacení obdržených faktur i odměn, schválil termín a místo Konference delegátů PDŠS pro rok 2017 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 19.09.16 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2016
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2016 se uskutečnila ve čtvrtek 9.září 2016 v Chocni. VV na ní zkontroloval plnění uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), rozhodl o oslovení náhradníka do KP2 za nepřihlášenou Českou Třebovou a o rozdělení družstev do KS, schválil proplacení obdržených faktur a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 21.6.2016 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2016
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2016 se uskutečnila dne 9.června 2016 v Chocni. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, KR a hospodáře), schválil konečné výsledky soutěží družstev PDŠS sezony 2015/16 vč. pokut, připravený návrh rozpisu pro sezonu 2016/17, pořádání školení rozhodčích v Chocni a proplacení obdržených faktur, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 13.4.2016 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2016
První schůze VV PDŠS v roce 2016 se uskutečnila dne 31.března 2016 v Pardubicích, na níž VV vyslechl zprávy STK a KM, schválil návrh STK na určení klíče pro sestupy z KP2, projednal a schválil Jiřího Krištofa do funkce manažera pro projekt Šachy do škol, schválil navýšení cestovného a proplacení plateb podle návrhu hospodáře, vypsal konkurz na uspořádání školení a semináře rozhodčích R2 a R3 v roce 2016 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 10.2.2016 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2016
Konference delegátů Pardubického šachového svazu pro rok 2016 vzala na vědomí zprávu VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2015, schválila hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016, zvolila delegáty na celostátní konferenci a uložila úkoly VV.

Datum poslední aktualizace : 10.2.2016 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS pro rok 2016
V sobotu 30.ledna 2016 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2016, na níž přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2015 a zprávu revizní komise. V diskuzi se delegáti zaměřili zejména na školení rozhodčích a na návrh rozpočtu na rok 2016, poté zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2016 a na závěr odsouhlasili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 1.12.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2015
Poslední čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2015 se konala dne 19.listopadu 2015 v Chocni, během níž VV provedl kontrolu zadaných úkolů, vyslechl zprávy komisí STK, KM a hospodáře, schválil proplacení předložených faktur, schválil konání Konference delegátů PDŠS dne 30.ledna 2015 v Chocni a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 9.9.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2015
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2015 se konala dne 28.srpna 2015 v Chocni, během níž VV vyslechl zprávy STK, KM, KR a hospodáře, schválil pokuty za pozdní přihlášky do soutěží družstev, rozhodl o novém uspořádání Krajských soutěží družstev pro sezonu 2015/16, schválil proplacení předložených faktur, projednal využití dotace ŠSČR pro KTCM a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 10.6.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2015
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2015 se uskutečnila dne 4.června 2015 v Pardubicích, na níž VV vyslechl zprávy STK, KM, KR a hospodáře, schválil konečné výsledky soutěží družstev PDŠS za sezonu 2014/15 vč. navržených pokut a navržené úpravy rozpisu na příští sezonu vč. termínu pro zaslání přihlášek, přidělil pořadatelství zářijového školení rozhodčích Chocni, schválil proplacení faktur podle návrhu hospodáře a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 12.4.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2015
První schůze VV PDŠS v roce 2015 se uskutečnila dne 26.března 2015 v Chocni, na níž VV vyslechl zprávy STK a KM, schválil proplacení plateb podle návrhu hospodáže, vzal na vědomí informaci o Konferenci delegátů ŠSČR a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 6.2.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2015
Konference delegátů Pardubického šachového svazu pro rok 2015 vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2014, schválila hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015, zvolila delegáty na celostátní konferenci a uložila úkoly VV i oddílům.

Datum poslední aktualizace : 6.2.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zpráva Revizní komise PDŠS za rok 2014
Revizní komise PDŠS provedla kontrolu hospodaření, během níž nezjistila žádné závady (jen požádala oddíly o zasílání kopií faktur i na mail účetní), v práci předsedy VV neshledala žádné závady a poděkovala přítomným za jejich práci v rámci oddílů.

Datum poslední aktualizace : 6.2.2015 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS pro rok 2015
V sobotu 31.ledna 2015 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2015, na níž přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2014 a zprávu revizní komise. V diskuzi se zaměřili zejména na školení rozhodčích, výši budoucích krajských příspěvků, návrhu rozpočtu na rok 2015, věnovali se i ev. dřívějším začátkům utkání družstev v KPII a nutnosti upravit názvy a stanovy oddílů. V závěru zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2015 a na závěr odsouhlasili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 8.12.2014 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2014
Poslední čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2014 se uskutečnila dne 20.listopadu 2014 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu dříve uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí STK, KM a hospodáře, schválil proplacení předložených faktur a konání konference delegátů v termínu 31.ledna 2015 v Chocni a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 15.9.2014 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2014
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2014 se uskutečnila dne 4.září 2014 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu dříve uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí STK, KM, hospodáře a KR, rozhodl o provedení ankety o rozdělení družstev v KS mezi dotčenými oddíly, schválil udělení pokut za pozdní úhradu startovného do soutěží družstev PDŠS, projednal využití dotace od ŠSČR pro TCM a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 13.6.2014 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2014
Na své druhé schůzi v roce 2014, která se uskutečnila dne 5.června 2014 v Chocni, vyslechl VV PDŠS zprávy z komisí (STK, KM, TKM, KR a hospodáře), schválil konečné výsledky soutěží družstev sezony 2013/14 včetně udělených pokut, odsouhlasil proplacení došlých faktur a příspěvků na režijní výdaje členů VV, upozornil oddíly na povinnost dát do souladu jejich stanovy s novým Občanským zákoníkem a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 3.4.2014 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2014
První schůze VV v roce 2014 se uskutečnila 27.března 2014 v Chocni. Nově zvolený Výkonný výbor PDŠS se na ní dohodl o rozdělení funkcí členů VV zvolených na únorové Konferenci delegátů, vyslechl zprávy komisí (STK, KM, KR, TMK a hospodáře), projednal odvolání TJ Jiskra Litomyšl a rozhodl o zrušení sankcí odebrání bodů družstvům a udělení pokuty oddílu 500,-Kč a na závěr uložil nové úkoly členům VV.

Datum poslední aktualizace : 7.2.2014 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS pro rok 2014
V sobotu 1.února 2014 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2014, na níž přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2013 a zprávu revizní komise. V diskuzi se zaměřili zejména na technické otázky soutěží družstev jako hrací tempo, vybavení hracích místností, organizace krajských soutěží družstev, legislativa podle nového občanského zákoníku, registrační příspěvky pro nejmladší mládež a věnovali se návrhu rozpočtu na rok 2014. Doplnili a poté zvolili nový Výkonný výbor PDŠS, zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2014 a na závěr odsouhlasili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 7.2.2014 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2014
Konference delegátů Pardubického šachového svazu pro rok 2014 vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2013, schválila hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014, rozhodla o poskytování motivačního příspěvku pro delegáty na konferencích PDŠS, zvolila členy nového VV PDŠS a revizní komise, zvolila delegáty na celostátní konferenci, schválila plán práce VV a uložila úkoly VV i oddílům.

Datum poslední aktualizace : 27.11.2013 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2013
Na čtvrté schůzi VV PDŠS byly po kontrole plnění úkolů vyslechnuty zprávy komisí STK, mládeže a hospodáře, schváleno proplacení došlých faktur, dohod s trenéry a dotací za přebory škol, byla zahájena příprava volební konference PDŠS (1.2.2014 v Chocni) a na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 26.9.2013 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2013
Na třetí schůzi v roce 2013 zkontroloval VV uložené úkoly a vyslechl zprávy z komisí STK, mládeže, hospodáře a rozhodčích. Schválil m.j. zařazení družstev do skupin KPII a KS pro sezonu 2013/14 (včetně udělení pokut za pozdní přihlášky a platby), vzal na vědomí návrhy KM na soutěže mládeže, projednal uplatnění dokladů na využití dotace od ŠSČR a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 12.6.2013 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2013
Na druhé schůzi v roce 2013 vyslechl VV zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích a hospodáře, schválil výsledky v soutěžích družstev v sezoně 2012/13 vč. udělených pokut, schválil proplacení faktur za pořádání soutěží v rámci kraje, dotací v soutěžích mládeže a odměn členům VV a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 3.4.2013 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2013
Na své první schůzi v roce 2013 vyslechl zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích a hospodáře, zabýval se přípravou Konference delegátů ŠSČR pro rok 2013 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 1.2.2013 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS pro rok 2013
Konference delegátů PDŠS pro rok 2013 se uskutečnila v sobotu dne 26.ledna 2013 v Chocni za účasti 19 oprávněných zástupců oddílů/klubů (55,8 %). Přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2012 a zprávu revizní komise. V diskuzi se zaměřili zejména na technické otázky soutěží družstev jako jsou začátky utkání, hrací tempo, startovné, rozhodčí, hrací místnosti, dotace a věnovali se návrhu rozpočtu na rok 2013. Zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2013 a na závěr odsouhlasili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 1.2.2013 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference PDŠS pro rok 2013
Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2012, schválila hospodaření za rok 2012 a rozpočet na rok 2013, odsouhlasila m.j. motivační příspěvek pro delegáty na konferencích PDŠS, zvolila delegáty na celostátní konferenci, schválila plán práce VV a uložila úkoly VV i oddílům.

Datum poslední aktualizace : 29.11.2012 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2012
Na poslední letošní schůzi zkontroloval VV uložené úkoly, vyslechl zprávy z komisí STK, mládeže a hospodáře, zabýval se přípravou Konference delegátů pro rok 2013 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 18.9.2012 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2012
Na své třetí letošní schůzi zkontroloval VV uložené úkoly, vyslechl zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích a hospodáře, projednal a schválil navržené možnosti využití dotace ze ŠSČR a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 8.6.2012 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2012
Na druhé letošní schůzi projednal VV zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích a hospodáře, schválil výsledky soutěží družstev v minulé sezoně, proplacení dotací za vedení soutěží družstev a organizaci dalších krajských akcí včetně soutěží mládeže, projednal informace ze schůzky předsedů krajských šachových svazu s VV ŠSČR a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 5.4.2012 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2012
Na první schůzi v letošním roce vyslechl VV zprávy z komisí a z celostátní konference ŠSČR a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 7.2.2012 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů Pardubického šachového svazu 2012
Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 28.1.2012 v Chocni za účasti 18 oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2011 a zprávu revizní komise. V diskuzi se vyjádřili zejména k získání právní subjektivity PDŠS včetně změny sídla svazu a k návrhu na zvýšení startovného v soutěžích družstev, současnému stavu a možnostem zvyšování členské základny. Zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2012 a na závěr odsouhlasili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 7.2.2012 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference delegátů PDŠS 2012
Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2011, schválila hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012, odsouhlasila zvýšení startovného v soutěžích družstev PDŠS od sezony 2012/2013, zvolila delegáty na celostátní konferenci, schválila plán práce VV a uložila úkoly VV i oddílům.

Datum poslední aktualizace : 1.12.2011 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2011
Na své poslední letošní schůzi změnil VV adresu sídla Pardubického krajského šachového svazu, provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí, schválil návrh dotací, oznámil termín a místo konání konference delegátů 2012 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 15.9.2011 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2011
Na své první schůzi v nové sezoně provedl VV kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí, přičemž schválil zařazení družstev do skupin pro sezonu 2011/12 a na závěr pak uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 31.5.2011 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2011
Na své pravidelné květnové schůzi vyslechl VV zprávy z komisí, přičemž schválil soutěže družstev sezony 2010/11 vč. udělených pokut, rozhodl o budoucím zápočtu výsledků v KPII na FIDE ELO, vzal na vědomí výsledky soutěží mládeže, udělil odměny vedoucím soutěží družstev, odsouhlasil přidělení dotací pro mládež a na závěr pak uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 30.3.2011 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2011
Na své první schůzi po Konferenci delegátů konané dne 23.března 2011 rozdělil VV PDŠS jednotlivé funkce v rámci VV, zabýval se úkoly z usnesení Konference PDŠS a informacemi z Konference ŠSČR, vyslechl zprávy z komisí a uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 4.2.2011 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2011
Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2010, schválila hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011, zvolila nový VV a revizní komisi, zvolila delegáty na celostátní konferenci, schválila plán práce VV a uložila úkoly VV i oddílům.

Datum poslední aktualizace : 4.2.2011 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS 2011
Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 29.1.2011 v Pardubicích za těsně nadpoloviční účasti 17 oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní nejprve vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2010 a zprávu revizní komise. V diskuzi se vyjádřili zejména k současnému stavu a možnostem zvyšování členské základny a k problematice financování činnosti. Zvolili nové členy VV a revizní komise, dále delegáty na celostátní konferenci, schválili rozpočet a plán práce VV PDŠS na rok 2011 a na závěr usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 2.12.2010 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2010
Na své poslední letošní schůzi dne 24.listopadu 2010 zkontroloval VV PDŠS stav plnění zadaných úkolů, vyslechl a schválil zprávy komisí STK, KM a hospodáře, zabýval se přípravou krajské volební konference a uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 20.9.2010 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2010
Na své pravidelné schůzi dne 8.září 2010 zkontroloval VV PDŠS stav plnění zadaných úkolů a zaplacení příspěvků i startovného do soutěží družstev, schválil rozdělení družstev do skupin KP2 a KS, vyzval oddíly k zaslání návrhů na pořadatelství krajských soutěží mládeže a vzal na vědomí zprávu KR.

Datum poslední aktualizace : 31.5.2010 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.2/2010
Na programu druhé pravidelné schůze VV PDŠSV v roce 2010, která se uskutečnila ve středu dne 19.května 2010 v Pardubicích, byly kromě kontroly uložených úkolů zprávy z komisí - STK (schválení soutěží družstev, rozpis nového ročníku), KM (výsledky turnajů jednotlivců, družstev a škol) a hospodáře (výplata dotací, odměn za vedení soutěží, kontrola registračních poplatků). Na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 26.3.2010 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.1/2010
První pravidelná schůze VV PDŠS v roce 2010 navázala na Konferenci delegátů PDŠS rozdělením úkolů z ní vyplývajících, vyslechla zprávy z komisí a informace z Konference ŠSČR a na závěr uložila nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 3.2.2010 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS pro rok 2010
Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 30.1.2010 v Chocni za těsně nadpoloviční účasti 19 oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2009, zprávu revizní komise, v diskuzi se vyjádřili zejména k plánu rozpočtu na rok 2010 a jeho naplnění, zvolili delegáty na celostátní konferenci, schválili plán práce VV PDŠS na rok 2010 a usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 3.2.2010 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference delegátů PDŠS pro rok 2010
Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí včetně zprávy o hospodaření v roce 2009, schválila hospodaření za rok 2009 a rozpočet na rok 2010, rozhodla o změně kategoriíi a zvýšení krajských příspěvků od 1.1.2010, doplnila VV, zvolila delegáty na celostátní konferenci a uložila úkoly VV i oddílům.

Datum poslední aktualizace : 8.12.2009 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.4/2009
Na programu pravidelné schůze VV PDŠSV, která se uskutečnila v pondělí dne 23.listopadu 2009 v Pardubicích, byly kromě obvyklých bodů (kontrola uložených úkolů, zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích a hospodáře) také příprava Konference 2010 a na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 24.9.2009 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.3/2009
Další pravidelná schůze VV PDŠSV se uskutečnila v pondělí dne 7. září 2009 v Pardubicích. Na programu schůze kromě kontroly uložených úkolů byly zprávy z komisí STK (výsledky KP jednotlivců, rozdělení družstev do skupin), mládeže (výsledky MČR juniorů a mládeže v rapidu), rozhodčích (2 školení) a hospodáře (proplacení dotací), na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 3.6.2009 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.2/2009
V pondělí dne 17.května 2009 se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS. Na programu schůze byly zprávy z komisí STK (zejména schválení výsledků soutěží družstev a příprava dalšího ročníku), mládeže, rozhodčích, hospodáře a disciplinární komise, na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 26.3.2009 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.1/2009
V pondělí dne 16. března 2009 se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS. K nejdůležitějším bodům programu patřila změna v obsazení funkcí ve VV a informace o průběhu konference ŠSČR a z ní vyplývající nutnost úpravy rozpočtu PDŠS na rok 2009. Dalšími body programu byly zprávy z komisí STK, mládeže, rozhodčích, masového rozvoje a hospodáře, na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 3.2.2009 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference delegátů PDŠS pro rok 2009
Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí za rok 2008, schválila rozpočet na rok 2009 a zvýšení členských příspěvků od roku 2010, rozhodla o sankcích za pozdní placení příspěvků, doplnila VV, zvolila delegáty na konferenci ŠSČR a uložila nové úkoly jak VV tak oddílům.

Datum poslední aktualizace : 3.2.2009 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS pro rok 2009
Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 24.1.2009 v Pardubicích za účasti 62,2 % oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy revizní komise, v diskuzi se vyjádřili k řadě otázek, doplnili VV, zvolili delegáty na konferenci ŠSČR a schválili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 3.12.2008 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.4/2008
V pondělí dne 24. listopadu se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS, která měla na programu kontrolu úkolů z minulé schůze, zprávy komisí, přípravu konference 2009 a přijetí dalších úkolů.

Datum poslední aktualizace : 16.9.2008 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.3/2008
V pondělí dne 8. září 2008 se v Pardubicích uskutečnila pravidelná schůze VV PDŠS, která měla na programu kontrolu úkolů z minulé schůze, zprávy komisí a přijetí dalších úkolů.

Datum poslední aktualizace : 28.5.2008 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 2/2008
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2008 se zabývala kontrolou dřívějších úkolů, vyslechla zprávy z komisí (STK, KM, KR, KMR, TMK, hospodářské), schválila výsledky soutěží družstev dospělých i mládeže včetně výsledků jednotlivců v sezoně 2007/08, schválila dotace za soutěže a odměny vedoucím a uložila nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 12.3.2008 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 1/2008
Základním úkolem první schůze VV PDŠS po volební konferenci bylo rozdělení funkcí, dále byla na pořadu kontrola plnění uložených úkolů z volební konference a informace o průběhu konference ŠSČR, pokračovaly zprávy komisí (STK, KM, KR, KMR, hospodář) a na závěr byly uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 23.1.2008 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2008
Konference delegátů Pardubického šachového svazu vzala na vědomí zprávy VV a jeho komisí za rok 2007, schválila členské příspěvky a rozpočet na rok 2008, rozhodla o sankcích za pozdní placení příspěvků, o povinném používání digitálních hodin i v KP II třídy a o placení poplatků za zápočet na FIDE, zvolila nový VV, RK a gelegáty na konferenci ŠSČR a uložila nové úkoly jak VV tak oddílům.

Datum poslední aktualizace : 23.1.2008 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2008
Konference delegátů Pardubického šachového svazu se uskutečnila v sobotu 19.1.2008 v Chocni za poměrně malého zájmu 54,3 % oprávněných zástupců oddílů/klubů. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti VV a jeho komisí včetně zprávy revizní komise, v diskuzi se vyjádřili k řadě otázek, zvolili nový VV a jeho předsedu stejně jako RK, zvolili delegáty na konferenci ŠSČR a schválili usnesení z konference.

Datum poslední aktualizace : 4.12.2007 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 4/2007
VV PDŠS na své čtvrté letošní schůzi dne 21.11.2007 zkontroloval plnění uložených úkolů z minulé schůze, vyslechl a schválil zprávy z komisí STK a KM, provedl kontrolu doplatku plateb za soutěže družstev, určil místo a termín konference delegátů 2008 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 18.9.2007 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 3/2007
VV PDŠS na své třetí letošní schůzi dne 12.9.2007 zkontroloval plnění uložených úkolů z minulé schůze, vyslechl a schválil zprávy z komisí STK a KM, zabýval se přípravou konference delegátů 2008 a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 23.5.2007 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 2/2007
VV PDŠS na své druhé letošní schůzi dne 16.5.2007 zkontroloval plnění uložených úkolů z minulé schůze, vyslechl a schválil zprávy z komisí STK, KM, KR a hospodářské, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 14.3.2007 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 1/2007
VV PDŠS na své pravidelné schůzi dne 7.3.2007 zkontroloval plnění uložených úkolů z letošní konference delegátů, vyslechl zprávy z komisí STK, KM, KMR a hospodářské, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 24.1.2007 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference PDŠS pro rok 2007
Konference delegátů PDŠS schválila usnesení, v němž vzala na vědomí činnost VV a jeho komisí vč. zprávy RK za rok 2006, hospodaření VV za rok 2006 vč. příspěvků na režijní činnost členů VV, rozpočet na rok 2007, krajské příspěvky na rok 2007 a počty delegátů na konferenci 2008, rozhodla o povinném používání digitálních hodin v KP1 a o sankcích vůči neplatičům příspěvků v termínu, zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR na rok 2007 a uložila VV PDŠS nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 24.1.2007 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference Krajského šachového svazu PDŠS pro rok 2007
Konference delegátů oddílů Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2007 se uskutečnila 20.1.2007 v Pardubicích za účasti 20 delegátů. Na programu konference byly kromě zpráv o činnosti VV a jeho komisí za uplynulé období zejména diskuze k dění v kraji, volba delegátů na Konferenci ŠSČR 2007 a schválení usnesení.

Datum poslední aktualizace : 5.12.2006 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 4/2006
VV PDŠS se na své schůzi dne 22.11.2006 zkontroloval plnění dříve uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí STK, KM a hospodářské, zabýval se přípravou konference 2007 a uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 19.9.2006 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 3/2006
VV PDŠS se na své schůzi dne 6.9.2006 zkontroloval plnění dříve uložených úkolů, zabýval se zejména přípravou soutěží družstev, když schválil návrh STK na zařazení a rozdělení družstev do jednotlivých skupin a schválil zprávu o stavu přípravy soutěží mládeže a zprávu hospodáře o placení členských příspěvků, vkladů do soutěží družstev a pokut za loňský ročník.

Datum poslední aktualizace : 4.6.2006 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 2/2006
Květnová schůze VV ŠSČR schválila výsledky ukončených soutěží družstev, jednotlivců i mládeže v rámci PDŠS v uplynulé sezoně, vyslechla zprávy z jednotlivých komisí a uložila nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 10.3.2006 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 1/2006
První schůze VV pardubického šachového svazu v roce 2006 se zabývala zprávami z komisí STK, mládeže, hospodářské a masového rouvoje, kontrolou uložených úkolů z konference 2006 a přijala nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 28.1.2006 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference PDŠS pro rok 2006
Konference delegátů PDŠS schválila usnesení, ve kterém stanovila hlavní směry další činnosti oddílů i VV PDŠS pro rok 2006.

Datum poslední aktualizace : 28.1.2006 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2006
Konference delegátů oddílů Pardubického krajského šachového svazu pro rok 2006 se uskutečnila 21.1.2006 ve Vysokém Mýtě za účasti 19 delegátů. Na programu byly kromě zpráv o činnosti VV a jeho komisí za uplynulé období zejména diskuze k dění v kraji, volba delegátů na Konferenci ŠSČR a schválení usnesení.

Datum poslední aktualizace : 2.12.2005 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 4/2005
Poslední schůze VV pardubického šachového svazu v roce 2005 se zabývala kontrolou uložených úkolů, zprávami z jednotlivých komisí, přípravou Konference 2006 a na závěr uložila nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 20.9.2005 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 3/2005
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2005 se zabývala především zprávami z komisí STK a mládeže, které se nesly ve znamení přípravy nového ročníku soutěží družstev i jednotlivců pro sezonu 2005/06. Pro příští ročník soutěží družstev 2006/07 byla na základě ankety oddílů schválena reorganizace soutěží podle varianty B (1x KP1, 2xKP2, 2-4xKS).

Datum poslední aktualizace : 3.6.2005 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č 2/2005
Na druhé schůzi VV PDŠS v roce 2005 provedl VV kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy jednotlivých komisí a uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 15.3.2005 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.1/2005
Na své první schůzi po volební konferenci došlo k rozdělení funkcí ve VV PDŠS (shodně s minulým obdobím), proběhly zprávy z komisí (STK, KM a KMR), bylo zkontrolováno plnění úkolů z konference delegátů 2005 a uloženy nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 30.1.2005 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference PDŠS 2005
Konference delegátů oddílů PDŠS na závěr svého jednání schválila usnesení, kterým se bude řídit další práce oddílů a VV PDŠS v nejbližším období.

Datum poslední aktualizace : 30.1.2005 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference Pardubického krajského šachového svazu 2005
Volební konference delegátů oddílů Pardubického krajského šachového svazu se uskutečnila 22.1.2005. Delegáti vyslechli zprávy o činnosti VV PDŠS, zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti revizní komise, v diskuzi se vyjádřili k aktuálním problémům šachového hnutí, zvolili členy a předsedu VV PDŠS pro další období, zvolili revizní komisi, schválili plán práce VV na rok 2005 a zvolili delegáty na konferenci ŠSČR.

Datum poslední aktualizace : 18.11.2004 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.4/2004
Poslední schůze VV PDŠS v roce 2004 měla na pořadu zprávy z komisí STK (zahájení soutěží družstev), mládeže (termíny KP mládeže, výsledky vyšších soutěží) a hospodářské (rozdělení dotací) + přípravu volební konference delegátů oddílů PDŠS.

Datum poslední aktualizace : 14.9.2004 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.3/2004
Na pořadu třetí letošní schůze VV PDŠS byly zejména informace o stavu obsazení jednotlivých soutěží družstev pro nadcházející sezonu, příprava soutěží jednotlivců a družstev mládeže a kontrola průběžného plnění rozpočtu na letošní rok.

Datum poslední aktualizace : 3.6.2004 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.2/2004
Na programu letošní druhé schůze VV PDŠS byly kromě kontroly plnění uložených úkolů zejména zprávy z komisí - STK, mládeže a hospodářské, na jejichž základě byly přijaty nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 24.3.2004 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.1/2004
Na první schůzi VV PDŠS po letošní konferenci delegátů byl zvolen nový předseda a přerozděleny funkce ve VV, vyslechnuty zprávy o činnosti komisí, zkontrolovány úkoly z konference a zadány nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 22.1.2004 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference Pardubického šachového svazu 2004
Usnesení z konference PDŠS reagovalo na zprávu o činnosti VV PDŠS a zprávu revizni komise, schválilo změny ve složení VV PDŠS a uložilo řadu opatření ke zlepšení činnosti v nejbližším období.

Datum poslední aktualizace : 22.1.2004 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference Pardubického šachového svazu 2004
Řádná konference PDŠS vyslechla zprávu o činnosti PDŠS za rok 2003, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2004 a zprávu revizní komise, v diskuzi se zabývala některými problémy členské základny a na závěr zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR 2004 a schválila usnesení.

Datum poslední aktualizace : 20.11.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.5/2003
Poslední schůze VV PDŠS v roce 2003 vyslechla a schválila zprávy o činnosti hlavních komisí (STK, mládež, hospodář) a zabývala se přípravou lednové konference PDŠS.

Datum poslední aktualizace : 12.9.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č.4/2003
Zářijová schůze VV PDŠS věnovala hlavní pozornost stavu příprav na zahájení dalšího ročníku soutěží družstev a organizaci všech typů soutěží mládeže (jednotlivci i družstva všech věkových kategorií). Příjemným zjištěním může být i informace o schválené dotaci všem oddílům.

Datum poslední aktualizace : 27.5.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2003/03
V pořadí již třetí schůze VV PDŠS v roce 2003 vzala na vědomí stav placení registračních příspěvků, vyslechla a schválila výsledky všech skončených krajských soutěží jednotlivců i družstev ve všech kategoriích, schválila proplacení předložených dokladů a uložila nové úkoly zejména ve vztahu k nové sezóně.

Datum poslední aktualizace : 19.3.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2003/02
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2003, konaná dne 12.3.2003 v Pardubicích, se zabývala úkoly z konference PDŠS, vyslechla zprávy z komisí STK, KM a hospodářské, uložila nové úkoly a vzala na vědomí zprávu o konferenci ŠSČR.

Datum poslední aktualizace : 23.1.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2003/01
První schůze VV PDŠS v Novém roce řešila kromě posledních příprav Konference PDŠS také perzonální obsazení VV, hospodaření a plán práce na rok 2003

Datum poslední aktualizace : 23.1.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení konference PDŠS 2003
Usnesení z konference PDŠS reagovalo na zprávu o činnosti VV PDŠS a zprávu revizni komise a schválilo řadu opatření ke zlepšení činnosti v nejbližším období.

Datum poslední aktualizace : 23.1.2003 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference Pardubického krajského šachového svazu 2003
První řádná konference PDŠS vyslechla zprávu o činnosti PDŠS za rok 2002, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2003 a zprávu revizní komise, v diskuzi se zabývala některými problémy členské základny a na závěr zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR.

Datum poslední aktualizace : 22.11.2002 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2002/04
Na programu poslední schůze VV PDŠS v roce 2002 byly především soutěže - stav soutěží družstev, organizace a výsledky soutěží mládeže, výsledky ve vyšších soutěžích. Na pořadu bylo i hospodaření a příprava konference delegátů.

Datum poslední aktualizace : 23.9.2002 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2002/03
Hlavními body programu třetí schůze VV PDŠS v roce 2002 byly přihlášky do soutěží družstev a uspořádání soutěží mládeže pro sezónu 2002/03

Datum poslední aktualizace : 22.5.2002 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2002/02
V novém prostředí Krajského svazu ČSTV se dne 22.5.2002 uskutečnila druhá schůze VV PDŠS, která se zabývala již konkrétními otázkami šachového života v Pardubickém kraji pro další období

Datum poslední aktualizace : 14.4.2002 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2002/01
Bezprostředně po skončení ustavující konference Krajského šachového svazu Pardubického kraje se uskutečnila první schůze VV PDŠS, na níž byli ustanoveni předsedové odborných komisí a stanoveny úkoly na nejbližsší přechodné období

Datum poslední aktualizace : 13.4.2002 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Ustavující konference krajského šachového svazu
V sobotu 13. dubna 2002 se v DDM Kamarád v České Třebové uskutečnila ustavující schůze Krajského šachového svazu Pardubického kraje za účasti zástupců 21 šachových oddílů a klubů se sídlem v Pardubickém kraji

Datum poslední aktualizace : 13.4.2002 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení ustavující konference
Ustavující konference Krajského šachového svazu Pardubického kraje ustanovila Krajský šachový svaz, zvolila VV PDŠS, schválila členské příspěvky, strukturu soutěží jednotlivců, družstev a mládeže a odsouhlasila počty delegátů na příští konferenci PDŠS


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.