achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0

Rozpisy soutěží PDŠS - starší články

Datum poslední aktualizace : 14.06.17 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2017/18
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2017/18 včetně Přihlášky do soutěží.

Datum poslední aktualizace : 20.09.16 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže pro sezonu 2016/17
Komise mládeže vydala Rozpis soutěží družstev mládeže pro sezonu 2016/17, jehož součástí je i Přihláška do soutěže, kterou je nutné odeslat nejpozději do 30.9.2016.

Datum poslední aktualizace : 20.09.16 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Přihláška do soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2016/17
Formulář Přihlášky do soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2016/17, kterou je nutné odeslat nejpozději do 30.9.2016.

Datum poslední aktualizace : 20.09.16 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Směrnice pro pořádání KP mládeže jednotlivců 2016/17
Komise mládeže PDŠS novelizovala Směrnici pro pořádání Krajských přeborů mládeže jednotlivců, platnou od sezony 2016/17.

Datum poslední aktualizace : 19.09.16 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 - dodatek
'Za 5 min 12' doznal Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 změnu v obsazení jednotlivých soutěží, což přineslo zejména početně nestejné obsazení Krajských soutěží východ a západ - 13 družstev na východě a 12 družstev na západě.

Datum poslední aktualizace : 01.07.16 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 - úprava
Nedlouho po vydání Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 dochází ke změnám v obsazení KP1 a KP2, vyvolanými odhlášením některých oprávněných družstev (zejména z vyšších soutěží). Původní Rozpis zůstává v platnosti, mění se pouze jeho článek 4. Právo účasti ... .

Datum poslední aktualizace : 1.7.2016 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 - úprava
Nedlouho po vydání Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17 dochází ke změnám v obsazení KP1 a KP2, vyvolanými odhlášením některých oprávněných družstev (zejména z vyšších soutěží). Původní Rozpis zůstává v platnosti, mění se pouze jeho článek 4. Právo účasti ... .

Datum poslední aktualizace : 14.06.16 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2016/17 včetně Přihlášky do soutěží.

Datum poslední aktualizace : 14.6.2016 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2016/17
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2016/17 včetně Přihlášky do soutěží.

Datum poslední aktualizace : 4.9.2015 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Směrnice pro pořádání KP mládeže jednotlivců
Komise mládeže PDŠS novelizovala Směrnici pro pořádání KP mládeže jednotlivců v sezoně 2015/16, obsahující kromě všeobecných ustanovení také povinnosti komise mládeže, povinnosti a práva pořadatele, hodnocení výsledků v jednotlivých turnajích a celkové hodnocení výsledků.

Datum poslední aktualizace : 4.9.2015 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2015/16
Komise mládeže PDŠS vydala Rozpis soutěží družstev mládeže, platný pro sezonu 2015/16. Přihlášky do těchto soutěží je třeba zaslat do 30.9.2015, soupisky jednotlivých družstev pak do 10.10.2015.

Datum poslední aktualizace : 28.8.2015 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2015/16
VV PDŠS schválil na své pravidelné schůzi dne 26.8.2015 Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2015/16, který obsahuje především netradiční rozdělení družstev Krajských soutěží do jednotlivých skupin a tomu odpovídající jiný hrací systém.

Datum poslední aktualizace : 26.6.2015 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2015/16
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2015/16 včetně Přihlášky do soutěží.

Datum poslední aktualizace : 17.11.2014 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dorostenecká liga PDŠS 2014/15 - propozice
Komise mládeže vydala Propozice čtvrtého ročníku Dorostenecké ligy PDŠS pro sezonu 2014/15, která se bude hrát stejně jako v minulých sezonách švýcarským systémem na 7 kol.
Vzhledem k doposud stále nízkému počtu přihlášených se termín pro zaslání přihlášky do Dorostenecké ligy PDŠS 2014/15 prodlužuje do neděle 23.11.2014 s tím, že 1.kolo se prozatím odkládá !!


Datum poslední aktualizace : 5.9.2014 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS na sezonu 2014/15
Komise mládeže PDŠS vydala Rozpis soutěží družstev mládeže, platný pro sezonu 2014/15.

Datum poslední aktualizace : 25.6.2014 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2014/15
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2014/15 včetně Přihlášky do soutěží.
Po odřeknutí účasti několika družstev ve 2.lize se v této soutěži nakonec udrželo družstvo ŠK Ústí n/O., což má významný vliv i na obsazení soutěží družstev KP1 a KP2 pro sezonu 2014/15. Vzhledem k výše uvedenému (a problémům při přihlašování družstev PDŠS do soutěží před startem minulého ročníku) STK důrazně upozorňuje na nutnost dodržení termínu zaslání přihlášek (tj. nejpozději do 31.7.2014) a to včetně zaplacení startovného, pokut, atd. s tím, že případným letošním opozdilcům budou bez vyjímky uděleny pokuty dle Rozpisu v plné výši.


Datum poslední aktualizace : 4.11.2013 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dorostenecká liga PDŠS 2013/14 - propozice
Komise mládeže vydala Propozice Dorostenecké ligy PDŠS pro sezonu 2013/14, která se bude hrát stejně jako v minulé sezoně švýcarským systémem na 7 kol.
Pro opozdilce byl posunut termín pro poslední možnost zaslání přihlášky do Dorostenecké ligy PDŠS 13/14 na pátek 8.11.2013 !!


Datum poslední aktualizace : 11.9.2013 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2013/14
KM PDŠS vydala Rozpis soutěží družstev mládeže, platný pro sezonu 2013/14.

Datum poslední aktualizace : 20.6.2013 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2013/14.
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2013/14 včetně Přihlášky do soutěží. Rozpis již reaguje na změny Soutěžního řádu, do kterého byly zapracovány nutné úpravy související se změnami v jiných legislativních předpisech a který začne platit od 1.9.2013. Zejména se jedná o povolení figurovat současně až na 3 soupiskách, změnu definice základní sestavy v soutěžích družstev a upřesnění definice volného hráče (hosté a cizinci se za volné hráče nepovažují).

Datum poslední aktualizace : 1.11.2012 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dorostenecká liga PDŠS 2012/13 - propozice
Komise mládeže vydala Propozice Dorostenecké ligy PDŠS pro sezonu 2012/13, která se bude hrát švýcarským systémem na 7(9) kol.

Datum poslední aktualizace : 13.9.2012 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezonu 2012/13
STK Pardubického krajského šachového svazu po dodatečných přihláškách vydala Dodatek k Rozpisu soutěží družstev na sezonu 2012/13, který obsahuje zejména definitivní rozdělení družstev KP2 a KS do jednotlivých skupin a také některé dodatečné pokyny.

Datum poslední aktualizace : 10.9.2012 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2012/13
KM PDŠS vydala Rozpis soutěží družstev mládeže, platný pro sezonu 2012/13

Datum poslední aktualizace : 24.6.2012 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2012/13
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2012/13 včetně Přihlášky do soutěží. Zpoždění oproti minulému roku jde na vrub STK ŠSČR, která teprve před několika minutami zveřejnila změnu Soutěžního řádu ohledně doplňování hráčů na soupisku. V našem kraji se nic nemění, tzn. že v KPI a v KPII lze doplnit hráče na soupisku do 30.11. s tím, že nastoupit mohou až po 1.1.2013. V KS lze doplňovat hráče kdykoliv, ale mohou nastoupit až po zveřejnění ve zpravodaji ze soutěží.

Datum poslední aktualizace : 15.9.2011 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže pro sezonu 2011/12
KM Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev mládeže pro na sezonu 2011/12, krerý oproti minulé sezoně obsahuje několik změn.

Datum poslední aktualizace : 12.9.2011 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2011/12
Na základě došlých přihlášek do soutěží družstev doplnila STK PDŠS uvolněná místa v KP2, provedla rozdělení přihlášených družstev KP2 a KS do jednotlivých skupin a rozhodla o datu a místě konání losovací schůze (středa 21.9.2011 16,00 hod Choceň).

Datum poslední aktualizace : 2.7.2011 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2011/12
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2011/12. Jsou v něm nově zohledněny změny v placení poplatků na ELO FIDE i LOK, vyvolané započítáváním výsledků z KP2 na FIDE ELO, které se promítly i do upravené Přihlášky do soutěží.

Datum poslední aktualizace : 25.10.2010 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek č.2 k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2010/11
V návaznosti na změnu Soutěžního řádu ŠSČR vydala STK PDŠS Dodatek č.2 k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2010/11, kterým se upravují podmínky požadovaného aktivního členství po celou dobu trvání sezony soutěží družstev.

Datum poslední aktualizace : 31.8.2010 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2010/11
Na základě došlých přihlášek do soutěží družstev doplnila STK PDŠS dvě uvolněná místa v KP2, provedla rozdělení přihlášených družstev KP2 a KS do jednotlivých skupin a rozhodla o datu a místě konání losovací schůze (23.9.2010 Choceň).

Datum poslední aktualizace : 1.6.2010 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2010/11
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2010/11. Jsou v něm zohledněny zejména změny v placení poplatků na ELO FIDE i LOK, které se promítly i do upravené Přihlášky do soutěží.

Datum poslední aktualizace : 30.9.2009 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2009/10
Stejně jako v minulých letech vydala Komise mládeže PDŠS před startem soutěží družstev Rozpis soutěží družstev mládeže pro sezonu 2009/10.

Datum poslední aktualizace : 12.9.2009 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2009/10
Na základě všech došlých přihlášek do soutěží družstev doplnila STK PDŠS uvolněná místa v KP1 a KP2, provedla rozdělení přihlášených družstev KP2 a KS do jednotlivých skupin a rozhodla o datu a místě konání losovací schůze.

Datum poslední aktualizace : 5.6.2009 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2009/10
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2009/10. Jsou v něm zohledněny jak návaznosti na vyšší soutěže družstev, tak nutné změny ve financování PDŠS i opatření k rozšíření řad rozhodcovského sboru.

Datum poslední aktualizace : 9.9.2008 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže na sezonu 2008/09
Před zahájením soutěží družstev PDŠS mládeže v sezoně 2008/09 vydala Komise mládeže Rozpis soutěží, který je závazný pro všechna zúčastněná družstva.

Datum poslední aktualizace : 29.8.2008 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2008/09
STK PDŠS doplnila uvolněná místa v KP1 a KP2, provedla rozdělení přihlášených družstev KP2 a KS do jednotlivých skupin, vyhodnotila anketu družstev KP1 ohledně ratingování na ELO FIDE a rozhodla o datu a místě konání losovací schůze.

Datum poslední aktualizace : 15.6.2008 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2008/09
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2008/09, který se liší od toho loňského jen v několika bodech. V souladu s přáním delegátů na Konferenci 2008 jde o posun startu Krajských soutěží už na říjen a dochází i k výraznějšímu 'ohodnocení' některých nešvarů (vynechávání šachovnic, nenastoupení k utkání, pozdní hlášení výsledků, ...).

Datum poslední aktualizace : 21.8.2007 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS na sezonu 2007/08
Tak jako každoročně připravila Komise mládeže PDŠS Rozpis soutěží družstev mládeže, kterým se v sezoně 2007/08 budou řídit všechna utkání družstev mládeže.

Datum poslední aktualizace : 21.8.2007 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2007/08
STK PDŠS na své schůzi dne 16.8.2007 v České Třebové uzavřela přihlášky do soutěží družstev na sezonu 2007/08, doplnila uvolněná místa v KP2, provedla rozdělení přihlášených družstev KP2 a KS do jednotlivých skupin, rozhodla o datu a místě konání losovací schůze a vyhodnotila anketu družstev KP1 ohledně hracího tempa a ratingování na ELO FIDE.

Datum poslední aktualizace : 18.6.2007 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2007/08
STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2007/08, podle nějž se budou hrát všechny soutěže družstev v nadcházející sezóně.

Datum poslední aktualizace : 19.9.2006 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS na sezonu 2006/07
Na základě obdržených přihlášek do soutěží družstev PDŠS pro sezonu 2006/07 zajistila STK doplnění soutěží a navrhla rozdělení družstev do jednotlivých skupin, které VV PDŠS schválil na své pravidelné schůzi dne 6.9.2006. Součástí Dodatku je i upřesnění postupů a sestupů z jednotlivých skupin.

Datum poslední aktualizace : 9.7.2006 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2006/07
Komise mládeže ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí připravily Rozpis soutěží družstev mládeže, kterým se budou řídit soutěže v sezoně 2006/07.

Datum poslední aktualizace : 10.6.2006 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2006/07
STK Pardubického krajského šachového svazu připravila Rozpis soutěží družstev na sezonu 2006/07, který se bude hrát již v novém uspořádání - v jedné skupině KP1, dvou skupinách KP2 a 2-4 skupinách KS.

Datum poslední aktualizace : 20.9.2005 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS pro sezonu 2005/06
Komise mládeže ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí připravily Rozpis soutěží družstev mládeže, kterým se budou řídit soutěže v sezoně 2005/06.

Datum poslední aktualizace : 13.9.2005 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Dodatek k Rozpisu soutěží družstev PDŠS
Na základě vyjádření oddílů PDŠS k reorganizaci soutěží družstev a přihlášek do soutěží družstev na letošní sezonu vydala STK PDŠS Dodatek k Rozpisu soutěží družstev pro sezonu 2005/06.

Datum poslední aktualizace : 31.7.2005 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2005/06
STK Pardubického krajského šachového svazu připravila Rozpis soutěží družstev na sezonu 2005/06, který se bude hrát naposled stávajícím způsobem. Od sezony 2006/07 se již bude hrát podle jedné ze tří variant, které jsou přílohou rozpisu a ke které se přikloní největší počet oddílů.

Datum poslední aktualizace : 6.6.2005 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev mládeže PDŠS 2005/06
Komise mládeže PDŠS se značným předstihem připravila a vydala rozpis soutěží družstev mládeže (Krajského přeboru šestičlenných družstev a Krajské soutěže čtyřčlenných družstev) pro sezonu 2005/06.

Datum poslední aktualizace : 14.9.2004 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis Krajského přeboru mládeže 2004/05
Krajský přebor mládeže jednotlivců vstupuje do nového ročníku v nové podobě. Každá kategorie (H/D10, H/D12, H/D14 a H/D16) se bude hrát samostatně, všechny kategorie budou mít čtyři kvalifikační turnaje, z nichž se každému jednotlivci budou do celkového pořadí počítat 3 nejlepší výsledky. O postup se však bude bojovat až ve finalových turnajích nejlepších osmi hráčů z kvalifikace ve všech kategoriích !!

Datum poslední aktualizace : 1.9.2004 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2004/05
STK Pardubického krajského šachového svazu připravila Rozpis soutěží družstev na sezonu 2004/05, který maximálně možným způsobem redukuje písemnou korespondenci. Přílohou Rozpisu jsou související dokumenty - Přihláška do soutěží, Kod oddílú, Soupiska družstva a Hlášení výsledků, které jsou k dispozici také v sekci Legislativa.

Datum poslední aktualizace : 10.7.2003 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezónu 2003/04
STK Pardubického krajského šachového svazu připravila Rozpis soutěží družstev na příští sezonu, který maximálně možným způsobem redukuje písemnou korespondenci. Přílohou Rozpisu jsou související dokumenty - Přihláška do soutěží, Kod oddílú, Soupiska družstva a Hlášení výsledků, které jsou k dispozici také v sekci Legislativa.

Datum poslední aktualizace : 21.7.2002 Sekce : Rozpisy soutěží PDŠS
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezónu 2002/03
STK PDŠS zpracovala Rozpis soutěží družstev pro sezónu 2002/03, který obsahuje i další důležité dokumenty - přihlášku do soutěže, přehled specifických symbolů pro placení vkladů, soupisku a závazné pokyny pro hlášení detailních výsledků.


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.