achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference delegátů PDŠS 2019 1.2.2019

V sobotu 26.ledna 2019 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2019, které se zúčastnilo 29 delegátů ze 40 oprávněných. Konference zvolila členy mandátové a návrhové komise, vyslechla zprávy o činnosti PDŠS v roce 2018 vč. zpráv STK, KM, KR a TMK, zprávu hospodáře a revizní komise. V diskuzi se zabývala nejprve trestem pro rozhodčího v soutěži družstev KP2V, odvolala místopředsedu VV PDŠS a zvolila jeho nástupce, obšírněji diskutovala přípravu novelizace krajských webových stránek, zamítla návrh na zvýšení paušálních nákladů pro členy VV PDŠS, zvolila delegáty PDŠS na Konferenci ŠSČR 2019, byla seznámena s plánem práce VV na rok 2019 a návrhem rozpočtu na rok 2019 a na závěr schválila Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2019.
Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 26.1.2019

 

Přítomní:  29 delegátů – Jaromír Krys, Jaroslav Hájek, Milan Londin, Luboš Stránský, Lukáš Starý, Miroslav Kalhous, Jan Fiala, Josef Sekyrka, Milan Hošek, Josef Kourek, Josef Vařejčko, David Schaffer, Josef Kolesár, Jiří Pazderský, Antonín Chvojka, Michal Burian,  Karel Jasanský, František Janeček, Jan Vaníček, Eudard Dvořák, Václav Michalička, Jiří Janota, Pavel Kylar, Marian Sabol, Miroslav Vohník, Jitka Lorencová, Stanislav Palla, Luboš Boháč, Vladimír Šípek

Člen VV:  Jiří Kosek

Hosté: Ladislav Záruba, František Navrátil

 

1. Zahájení.

  Konference byla zahájena v 10.10 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek. 

 

Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:   Stanislav Palla,  Karel Jasanský

   návrhová:      Josef Sekyrka,  Jaroslav Hájek

   volební:         Marian Sabol , David Schaffer

 

   Zastoupeno bylo 22 šachových oddílů PDŠS. Celkem se zúčastnilo 29 delegátů z 40 oprávněných to je  73 %. Nezúčastněné oddíly (11) :  TJ Sokol Krouna, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, ŠK Bohemia Pardubice, Šachový spolek Železné hory, TJ Jiskra Litomyšl, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Sokol Němčice,  ŠK Dolní Čermná, ŠS Červená Voda

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS.  Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2018. Zástupce ŠSČR pan Ladislav Záruba  seznámil delegáty s aktuální činnosti republikového svazu.

Následovaly zprávy komisí:  STK - Marian Sabol, KM – David Schaffer, KR – František Janeček,  TMK - David Schaffer

 

3. Zprávu o hospodaření v roce 2018. Hospodář Jaromír Krys informoval delegáty o hospodaření krajského šachového svazu. Plánované příjmy byly překročeny o 4 425 Kč.  Rozpočet 2018 skončil s přebytkem  6 276,-  Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl delegátům předložen k diskuzi.

  

4. Zpráva revizní komise PDŠS. Předseda revizní komise Josef Sekyrky vystoupil se zprávou revizní komise.   

 

5. Diskuze.

-  L.Záruba doplnění informací z ŠSČR, podpora šachu pro ženy

-  J.Vaníček dotaz na trest pro rozhodčího v KPII východ

-  M.Sabol odpověd za STK a zdůvodnění řešení případu komisí rozhodčích

-  F.Janeček informace k rozhodčím, školení bude v 2019, přednost členové PDŠS

-  J.Kosek návrh na řešení místopředsedy, odvolání člena VV p. Krmenčíka, hlasování 26 pro

     na doplnění VV navržen F. Navrátil, hlasování 26 pro

-  F.Navrátil informace k webu PDŠS, potřeba aktualizace a hledání nového správce webu

      nové trendy na webech, foto, barevnější provedení, přehrávání partii, komentáře         

-  J.Hájek zkušenosti s novým webem pro oddíl

-  D.Schafer hlavní je administrátor + několik zadavatelů zpráv, otázka nákladů

-  J.Krys  informace na web je možné vkládat snadno

-  J.Sekyrka chceme nový web ano – ne, hlasování 23 pro nový web

-  M.Lodin  rozhodnout zda nový web pouze infomační nebo s komentáři

-  F.Janeček  stačí pouze informační web ,  hlasování  13 pro informační web, 5 pro komentáře

-  M.Londin poděkování komisi mládeže za práci, kritika k STK na rozdělení družstev do KS

-  M.Sabol odpověd za STK, rozdělení se snahou o minimální cestování všech družstev v KS 

-  M.Londin dotaz ke komisi rozhodčích na opakované nabídky remis

-  F.Janeček odpověd za KR

-  J.Vaníček návrh zvýšit v rozpočtu 2019 částku na paušální výdaje členům VV,

     hlasování  7 pro, 9 proti, 4 se zdrželi

-  J.Kosek informace ke konferenci  ŠSČR 23.2.2019

 

 6.Volby delegátů na konferenci ŠSČR.  Navržení kandidáti:

      ŠK Vysoké Mýto              -  Marian Sabol

      TJ Spartak Choceň            -  František Janeček

      ŠK Rapid Pardubice         -  Miroslav Kalhous

      ŠO Hlinkso                        -  Milan Londin

Hlasování 17 pro, 3 se zdrželi.  Navržení delegáti byli schváleni.

Náhradník:  Jaroslav Hájek

 

7. Plán práce na rok 2019.

    VV předložil delegátům návrh rozpočtu  PDŠS na rok 2019, rozpočet byl navržen v celkové výši  248 000,- Kč s plánovanou ztrátou 35 000,-Kč.

    Plánované termíny schůzí VV:  28.3.2019  6.6.2019  5.9.2019,  28.11.2019

 konference 2020 - 25.1.2020

 

 8. Usnesení konference přečetl člen návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat 19 hlasů pro.

 

 Konference byla ukončena v 14,15

 

 

Zapsal:   Jiří Kosek

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.