achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev PDŠS na sezonu 2017/18 14.6.2017

STK Pardubického krajského šachového svazu vydala Rozpis soutěží družstev na sezonu 2017/18 včetně Přihlášky do soutěží.


 Rozpis soutěží družstev

Rozpis soutěží družstev

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem

pro sezónu 2017/18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Pořadatel soutěží

Pořadatelem soutěží družstev na území Pardubického kraje je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS) se sídlem Čs. partyzánů 13, 537 01 Chrudim.

V rámci Pardubického kraje jsou pořádány následující soutěže:

– Krajský přebor osmičlenných družstev 1. třídy (KP1) v jedné dvanáctičlenné skupině

– Krajský přebor osmičlenných družstev 2. třídy (KP2) ve dvou dvanáctičlenných skupinách

– Krajská soutěž pětičlenných družstev (KS) ve dvou až čtyřech 6 – 14 členných skupinách

 

2.      Název a kontaktní adresa řídícího orgánu

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Pardubického krajského šachového svazu.

Řízením všech soutěží družstev je pověřen:

Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 56206 Ústí nad Orlicí 6, mobil – 605 158 028

e-mail: smajzr@email.cz

3.      Systém a termíny soutěží

Všechny soutěže družstev PDŠS se hrají systémem každý s každým ve skupinách po (většinou) 12 účastnících vždy v neděli se začátkem v 10:00 hod (kromě KS, kde jsou začátky utkání už v 9:00 hod) ve víceméně pravidelných čtrnáctidenních cyklech, v termínech shodných s odpovídajícími vyššími soutěžemi družstev. Jiné začátky jednotlivých utkání (resp. jiné, ale jen předehrávané termíny utkání) si mohou dohodnout zástupci družstev na losovací schůzi. Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání!

 

 

 

 

Konkrétní řádné termíny jednotlivých kol soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2017/18 jsou následující:

Datum

KP1 (1.liga)

KP2 (2.liga)

KS (KP1)

15.10.2017

 

1.kolo

 

29.10.2017

1.kolo

 

1.kolo

5.11.2017

 

2.kolo

 

12.11.2017

2.kolo

 

2.kolo

19.11.2017

 

3.kolo

 

26.11.2017

3.kolo

 

3.kolo

3.12.2017

 

4.kolo

 

10.12.2017

4.kolo

 

4.kolo

17.12.2017

 

5.kolo

 

7.1.2018

5.kolo

 

5.kolo

14.1.2018

 

6.kolo

 

21.1.2018

6.kolo

 

6.kolo

28.1.2018

 

7.kolo

 

4.2.2018

7.kolo

 

7.kolo

11.2.2018

 

8.kolo

 

18.2.2018

8.kolo

 

8.kolo

25.2.2018

 

9.kolo

 

4.3.2018

9.kolo

 

9.kolo

18.3.2018

 

10.kolo

 

25.3.2018

10.kolo

 

10.kolo

8.4.2018

 

11.kolo

 

15.4.2018

11.kolo

 

11.kolo

4.      Právo účasti v soutěžích družstev PDŠS v sezóně 2017/18

Oprávněnými účastníky Krajských přeborů osmičlenných družstev jsou následující družstva:

Poř.

KP1

KP2

1

ŠK Ústí n/O.

ŠK Rapid Pardubice C

ŠK Svitavy

2

TJ Lanškroun

Jiskra Heřm. Městec

TJ Štefanydes Polička B

3

2222 ŠK Polabiny C

TJ CHS Chotěboř B

TJ Slovan M. Třebová

4

2222 ŠK Polabiny D

TJ ŠO Chrudim B

TJ Spartak OEZ Letohrad

5

TJ ŠO Chrudim

2222 ŠK Polabiny E

ŠK Ústí n/O. C

6

ŠK Ústí n/O. B

ŠK Bohemia Pardubice B

ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald

7

ŠK Bohemia Pardubice

Sokol Lázně Bohdaneč

TJ Sokol Horní Čermná

8

TJ Jiskra Litomyšl

TJ Štefanydes Polička C

Sokol Mistrovice

9

ŠK Vysoké Mýto B

ŠS Železné Hory

ŠK Dolní Čermná

10

Sokol Zaječice

ŠK Rapid Pardubice D

Proplast Česká Třebová

11

ŠO Hlinsko A

2222 ŠK Polabiny F

ŠK Ústí n/O. D

12

SK + Sokol Žamberk

ŠO Hlinsko B

TJ Lanškroun B

Červeně jsou označena sestupující družstva z loňské sezóny, přičemž pořadí náhradníků za odhlášený tým v KPI je následující: ŠK Svitavy, TJ Štefanydes Polička B a ŠK Rapid Pardubice C. Zeleně jsou označena postupující družstva.

 

V KPII došlo ke dvěma změnám. ŠK Ústí n.O. E se vzdalo postupu do KPII a stejně tak učinilo i družstvo TJ Sokol  Němčice. Ze skupiny KSV tak postoupilo družstvo Lanškrouna B. Druhá změna nastala proto, že TJ Štefanydes Polička D dobrovolně sestoupila a volné místo připadlo prvnímu náhradníku družstvu Sokola Mistrovice. Dalšími náhradníky v KPII jsou družstva: ŠK Rapid Pardubice E, TJ Spartak Choceň a ŠK Svitavy B.

Pokud nedojde k žádné další změně je výše uvedené rozdělení družstev KPII definitivní.

Náhradníky za eventuálně nepřihlášená oprávněná družstva v KPI a KPII jsou:

    za postupující družstva: druhé, případně třetí družstvo v pořadí odpovídající skupiny v předchozí sezoně (eventuelně z vedlejších skupin KPII, KS)

    za ostatní družstva: sestupující družstva v předchozí sezoně

    další zájemci (podle umístění v předchozí sezoně)

Obsazení Krajských soutěží pětičlenných družstev bude záviset na tom, která družstva se do soutěží skutečně přihlásí.

Poznámka:

1.       Konkrétní rozdělení oprávněných a řádně přihlášených družstev do jednotlivých skupin KP2 a KS provede STK na základě jejich geografické polohy v rámci kraje před losovací schůzí

2.       Případná uvolněná místa v KP1 nebo KP2 budou obsazena dalšími družstvy z loňských soutěží v pořadí, ve kterém soutěž dokončila, případně i dalšími zájemci

3.       Ve všech soutěžích družstev včetně Krajských soutěží musí být všichni hráči na soupiskách registrováni!

5.      Postupy a sestupy

Ze všech soutěží družstev postupuje vítěz každé skupiny do vyšší soutěže (z KPI do 2. ligy, z KPII do KPI, z KS do KPII). Jestliže budou pouze 2 skupiny KS, bude postupovat do KPII z obou skupin KS i druhé mužstvo v pořadí.

V případě nezájmu o postup oprávněného postupujícího, budou oslovena případně další až 2 družstva v pořadí příslušné skupiny. Pokud ani ta neprojeví zájem, budou oslovena družstva z ostatních skupin KPII resp. KS.

Ze všech skupin Krajských přeborů sestupuje vždy nejméně poslední družstvo každé skupiny do nižší soutěže (z KPI do KPII, z KPII do KS), z krajské soutěže se nesestupuje. Detailní počty sestupujících jsou závislé na počtu družstev, která sestoupí z 2. ligy následovně:

    z 2. lig nikdo nesestoupí

z KPI sestupuje jen poslední družstvo, z obou skupin KPII sestoupí po jednom posledním družstvu + (n-3) družstev s nejhorším umístěním, kde n je počet postupujících z KS

    z 2. lig sestoupí 1 družstvo

z KPI sestoupí poslední 2 družstva, z obou skupin KPII sestoupí po jednom posledním družstvu + (n-2) družstev s nejhorším umístěním, kde n je počet postupujících z KS

 

          z 2. lig sestoupí 2 družstva

z KPI sestoupí poslední 3 družstva, z obou skupin KPII sestoupí po jednom posledním družstvu + (n-1) družstev s nejhorším umístěním, kde n je počet postupujících z KS

 

-          z 2. lig sestoupí 3 družstva

z KPI sestoupí poslední 3 družstva, z obou skupin KPII sestoupí po jednom posledním družstvu + n družstev s nejhorším umístěním, kde n je počet postupujících z KS

 

Při sudém počtu sestupujících z KPII sestoupí stejný počet posledních družstev z obou skupin, při lichém počtu sestupujících ještě jedno družstvo s nižším počtem zápasových bodů (resp. skórem resp. počtem vítězných partií).

6.      Technická ustanovení

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

Vzhledem k usnesení konference PDŠS z ledna tohoto roku se mění hrací tempo v krajské soutěži. Nově se tedy bude ve všech soutěžích PDŠS hrát s digitálními hodinami tempem 90 min na 40 tahů + 30 min do konce (+ 30 s na každý tah od začátku partie). Jenom upozornění pro hráče v KS. Vzhledem k této změně jsou hráči povinní zapisovat po celou dobu partie. Pojem časová tíseň (z hlediska zapisování tahů) při tomto tempu neexistuje.

Výsledky jednotlivých utkání a pořadí družstev ve všech soutěžích družstev PDŠS budou hodnoceny podle platného znění článku 5.3. Soutěžního řádu ŠSČR (tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remizu, 0 bodů za prohru – o pořadí však rozhoduje počet bodů, skóre, počet výher, ...) 

Všechny soutěže budou průběžně (měsíčně) započítávány na FRL s příslušným FELO . Na LOK ČR budou započteny k 5. 1. a 5. 5. 2018 s příslušnými ELO a FELO.

Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):

1.      rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích

2.      nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)

3.      nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva a domácí družstvo bude postiženo pokutou 100,- Kč za každý takový případ

VV PDŠS ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE platných od 1. 7. 2017!!!, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu soutěží družstev PDŠS pro sezónu 2017/18 (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách PDŠS http://www.chesspce.cz)

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady PDŠS), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný kapitán domácího družstva. Kapitán domácího družstva je zodpovědný i za bezodkladné nahlášení výsledku utkání (včetně osoby rozhodčího!) příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) – nejpozději však do 18:00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo. Hlášení musí obsahovat přímo jména hráčů, tedy nestačí zaslat jako v minulých sezónách pouze číslo ze soupisky. Bylo v tom hodně chyb, zejména po doplnění soupisek po novém roce. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PDŠS  uložen u kapitánů obou družstev a (s výjimkou eventuálně problematických utkání) se nebude nikam posílat. Důležité upozornění: Do zápisu o utkání je oprávněn cokoliv psát pouze rozhodčí utkání a oba kapitáni. Nikdo jiný!

Úplné partie ze zápasů v KPI jsou povinni kapitáni domácího družstva odeslat ve formátu PGN na adresu řídícího soutěží nejpozději do 18.00 v úterý následujícího po odehrání zápasu. V případě, že je partiář nečitelný, je na domácích (resp. na rozhodčím utkání), aby se postarali o nápravu. Za odeslání neúplných partií bude domácí oddíl pokutován částkou 100 Kč za každou partii.

Vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostátních webových stránkách (http://www.chess.cz) s termínem nejpozději v 20:00 hracího dne. Kompletní zpravodaj KPI včetně partií aktuálního kola vedoucí soutěže rozešle na družstva nejpozději v 20:00 ve středu následující po utkání.

 

7.      Přihlášky a vklady do soutěží

Přihlášky do všech výše uvedených soutěží družstev je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do soutěže družstev PDŠS na sezonu 2017/18 a jeho odesláním výhradně mailem na adresy:

předsedy STK PDŠS (Mgr. Marian Sabolmarian64.sabol@gmail.com) s kopiemi

vedoucímu soutěží (Ing. Martin Šmajzr – smajzr@email.cz) a

hospodáři PDŠS (RNDr. Jaromír Krys – jaromir.krys@seznam.cz)

Termín zaslání přihlášek je do 31. 7. 2017.

   O konečném obsazení všech skupin soutěží družstev, hracím systému a termínech jednotlivých kol pro sezonu 2017/18 rozhodne definitivně VV PDŠS na základě došlých přihlášek a návrhu STK na své zářijové schůzi.

  Oddíly, které budou potřebovat „řízené losování“ (shodná čísla nebo protičísla a to i v návaznosti na ligové soutěže!), uvedou tuto skutečnost se zdůvodněním a s vyjádřením, kterých jejich družstev a jak se to týká, již při odeslání přihlášky!! Na neodůvodněné žádosti nebude STK brát zřetel.

Vklady do soutěží PDŠS na sezónu 2017/18:

  Vzhledem k obdržené dotaci z ŠSČR je pro soutěžní ročník 2017/18 startovné sníženo na hodnoty uvedené v tabulce.

Soutěž

KP1

KP2

KS

Vklad (Kč)

700,-

400,-

250,-

Poplatky za FIDE ELO a LOK ELO jsou pro družstva v sezóně 2017/18 tyto:

Soutěž

KP1

KP2

KS

FIDE ELO (Kč)

200,-

200,-

50,-

LOK ELO (Kč)

400,-

400,-

200,-

8.     Losování soutěží

Losování všech soutěží družstev PDŠS se uskuteční v návaznosti na losování vyšších soutěží v úterý 19. 9. 2017 od 16:00 v Chocni. Účast na losovací schůzi povinná není, ale zejména zájemci o řízené losování by se měli ve vlastním zájmu dostavit. Je možné, že nebude možné vyhovět všem. V tom případě budou mít přednost přítomní zástupci.

9. Pokuty

Oddíly, jejichž družstva byla v předchozí sezóně 2016/17 postižena pokutami, jsou povinny tyto pokuty zaplatit nejpozději do termínu podání přihlášek. Jedná se o následující družstva a částky:

Soutěž

Družstvo

Pokuta

Zdůvodnění

KPI

ŠK Ústí nad Orlicí B

600

za neobsazení 6. - 8. šachovnice v 8. kole

KPI

ŠK Rapid Pardubice C

800

za nenastoupení hráče základní sestavy ke 2 utkáním (Kraus Ondřej)

KPIIV

TJ Štefanydes Polička C

600

za nedostavení se hráče jmenovitě uvedených v sestavě k utkání 6. kola

KPIIZ

2222 ŠK Polabiny E

800

za nenastoupení hráče základní sestavy ke 2 utkáním (Rosenbaum Pavel)

KSV

Sokol Městečko Trnávka

100

za nezajištění kvalifikovaného rozhodčího na utkání 2. kola

 

   Vklady do soutěží družstev (včetně uložených pokut a poplatků na ELA) se posílají souhrnně na:

název účtu      Pardubický krajský šachový svaz, Čs. partyzánů 13, 537 01 Chrudim

číslo účtu        2900148659                                                 

kód banky       2010   (FIO banka)

Var. symbol    03519XXX13

(035 značí šachy, 19 je Pardubický kraj, XXX je kód konkrétního oddílu pod nímž je veden v databázi ŠSČR a 13 je kód pro vklady do krajských soutěží)

Konstantní symbol:  0558

 

10.     Obsah soupisek a termín jejich předložení

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, uvedeném na webové stránce PDŠS (http://www.chesspce.cz) a musí obsahovat všechny následující údaje:

    název družstva

    název soutěže, pro kterou platí

    ročník soutěže (2017/18)

    příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů

    identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)

    výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)

    v poznámce označení Host, Cizinec, Volný nebo Základní sestava u všech hráčů, kterých se to týká

    úplnou adresu hrací místnosti

    jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

    jméno a příjmení rozhodčího z řad vlastního oddílu/klubu, který bude obvykle řídit utkání družstev na domácí půdě

    telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

    e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

    příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem vedoucímu soutěže (viz. bod 2 tohoto rozpisu) nejpozději do 20. 9. 2017. Pozdější odeslání soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou mailu naskenované povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny v úvodním Zpravodaji příslušné soutěže. Písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany STK potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter!

Doplňování soupisek v průběhu soutěží se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR, s těmito výjimkami: V KP I a v KP II mohou být hráči na soupisku dopsáni do 30. 11. 2017 a mohou nastoupit až po 1. 1. 2018. V Krajských soutěžích je doplnění možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit až od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji příslušné soutěže (nikoliv však ještě před vydáním Zpravodaje!).

 

11.     Postihy nedisciplinovaných družstev

1.   V případě opožděného odeslání přihlášky (resp. opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků přihlášky) může vedoucí soutěže rozhodnout o dodatečném zařazení provinivšího se družstva do odpovídající soutěže. V takovém případě však může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 500,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.

2.   Družstvo, které se po termínu pro přihlášky do soutěží (31.7.2017) odhlásí, bude pokutováno částkou n x 100 v KPI (n x 50 v KPII), kde n je počet dní uplynulých od 31.7.2017 do dne oznámení o odhlášení.

3.       Družstvo, které se během soutěže bez omluvitelného důvodu nedostaví k utkání, bude kontumováno a pokutováno částkou do 6.000,- Kč (v KS 3.000 Kč). Část z vybrané pokuty může PDŠS převést na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku do 1.000,- Kč pro hostující družstvo a do 500,- Kč pro domácí družstvo.

4.       Za nedostavení se hráče jmenovitě uvedeného v sestavě k utkání do 1 hod po zahájení utkání bude provinivší se družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč za každý takový případ, pokud se jedná o 5. – 8. šachovnici a 600 Kč pokud se jedná o 1. – 4. šachovnici; navíc stále platí ustanovení čl. 3.6.4 SŘ ŠSČR V KS bude družstvo potrestáno pokutou 200 Kč za každý takový případ. (Nedostavení se hráče sestavy k partii do 1 hodiny od stanoveného začátku partie je posuzováno jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky. Hráč, který je v průběhu soutěžního ročníku v jednom družstvu takto kontumován podruhé, nesmí už nastoupit v dalších utkáních tohoto družstva do konce soutěže)!

5.       Družstvo bude pokutováno za nejmenovité neobsazení 8. šachovnice 100 Kč, za nejmenovité neobsazení 7. šachovnice 200 Kč, za nejmenovité neobsazení 6. šachovnice 300 Kč, atd. (neúplný počet hráčů v utkání). V KS bude pokuta 100 Kč za každou šachovnici. Pokud družstvo v průběhu celé soutěže „nasbírá“ pokuty pouze do souhrnné částky 200 Kč, tato mu bude prominuta.

6.    Za nenastoupení hráče základní sestavy nejméně ke dvěma utkáním v průběhu celé sezony bude družstvo postihnuto pokutou 800,- Kč (v KS pokutou 400, Kč) bez výjimky.

7.    Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 100,- Kč. Za ev. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé opoždění 200,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).

8.    Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 200,- Kč,. Za eventuální každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o násobek základní částky (druhé neodeslání 400,- Kč, třetí 600,- Kč, atd.).

9.   Za pozdní zaslání partií (nejpozději úterý do 18:00) bude domácí družstvo postiženo pokutou ve výši 300,- Kč za každý takový případ.

10. Za odeslání neúplných partií bude domácí družstvo postiženo pokutou ve výši 100 Kč za každou takovou partii.

11. Za odehrání utkání bez řízení rozhodčím s platnou kvalifikací bude domácí družstvo postiženo pokutou 100,- Kč za každý takový případ.

12. Za včas a řádně nepřipravenou hrací místnost a řádné neplnění pořadatelských povinností podle Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto rozpisu bude domácí družstvo pokutováno částkou do 1.000,- Kč.

13. Nezaplacení výše uvedených pokut bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.

 

 

12.     Různé

1.       Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PDŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa.

2.       Připomínky k rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV PDŠS, který se jimi bude zabývat na své nejbližší řádné schůzi.

3.       Odvolání proti rozhodnutím vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně písemně na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženo kopií dokladu o zaplacení částky 200,- Kč na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS. V případě nesplnění výše uvedených formálních náležitostí odvolání bude na něj pohlíženo jako by nebylo podáno.

4.   Družstvo, jehož alespoň 2 hráči základní sestavy plní v řádném termínu reprezentační povinnosti ŠSČR nebo startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR nebo v kvalifikační soutěži o 1 stupeň nižší, a to ve všech kategoriích, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak však učinit na losovací schůzi nebo aspoň 1 měsíc předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se družstva nedohodnou na náhradním termínu, určí jej STK. Do počtu dvou hráčů se započítávají pouze hráči v mistrovských kategoriích a nikoliv rozhodčí, trenéři a další doprovod.

5.   Pozor na změny soutěžního řádu!! Od sezóny 2013/14 mohou být hráči zapsáni na 3 soupiskách, z toho maximálně na 2 v ligových soutěžích. Od sezóny 2013/14 se mění základní sestava. Za základní sestavu se považuje prvních 8 hráčů na soupisce, kteří mohou k utkání nastoupit podle Soutěžního řádu. Tj. jestliže například má některé družstvo hosty nebo volné hráče na soupisce pod číslem 1., 2. 3. a 4., tak základní sestavu tvoří hráči na 1. -3. místě a potom hráči na 5. - 9. místě. Tito musí být na soupisce označeni písmenem Z a musí odehrát minimálně 2 partie za sezónu. Naopak hráč č. 4 není v základní sestavě a tudíž nemusí odehrát žádnou partii!! Současně to znamená, že hráč č.9 jako člen základní sestavy, musí být v nižší soutěži nově označen jako volný!! Od sezóny 2015/16 mohou mít všechny oddíly libovolný počet volných hráčů. Od sezóny 2015/16 mají povinnost odehrát minimálně 2 partie všichni hráči, kteří jsou na soupisce uvedeni před a včetně posledního hráče základní sestavy.

6.   Podle rozhodnutí konference PDŠS mají oddíly, jejichž členové se na konferenci řádně dostaví, slevu ze startovného ve výši 400 Kč za každého delegáta. Podle zveřejněného seznamu přítomných delegátů na stránkách PDŠS se jedná o tyto oddíly (zkrácené názvy): Chrudim, Zaječice, Hlinsko (800), Heřmanův Městec, Rapid Pardubice (800), Lázně Bohdaneč, Polabiny (800), Polička, Svitavy, Česká Třebová, Choceň, Jablonné n.O., Kunvald, Mistrovice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Letohrad, Lanškroun a Červená Voda. Výši této slevy nezapomeňte vyplnit v elektronické přihlášce.

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě dne 15. 6. 2017

Mgr. Marian Sabol v.r.                                                                           Ing. Jiří Kosek, v.r.

předseda STK PDŠS                                                                              předseda VV PDŠS

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.