achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2018 6.12.2018

Čtvrtá a poslední schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 27.listopadu 2018 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a odměn pro členy VV a RK, schválil termín Konference PDŠS 2019 v sobotu 26.ledna 2019 v Chocni vč. příspěvku 400,- Kč oddílům za každého přítomného delegáta oddílu na startovném družstev, zabýval se příspěvky z letošní krajské konference a na závěr uložil nové úkoly.
Zápis z 4. schůze 2018 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Pardubice 27.11.2018 od 16,30

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys,  Marian Sabol, David Schaffer, Josef Sekyrka                     

Omluven: Jiří Krištof

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U09 - STK -zajistit losování soutěží družstev

U10 - KR  - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 14.10.2018

U11 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2018/19 , finále KP , finálové přebory škol

U12 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

Úkoly splněny.

 

2.  Zprávy komisí

 

STK  

KP  jednotlivců v rapid šachu  byl sehrán v Mistrovicích  8.9.2018 - pořadí KP  1. Půlpán Jakub

  2. Sabol Marian   3. Šmajzr Martin

KP jednotlivců byl sehrán v Poličce   27.9.2018 – 30.9.2018   1. Švanda Ondřej    2. Sabol Marian 

   3. Červený Petr

KP jednotlivců v bleskovém šachu bude sehrán 26.12.2018 v Ústí nad Orlicí.

 

Komise mládeže  

  Výsledky Mistrovství Čech do 16 let Harrachov 29.10. - 3.11.2018:  celkem 30 účastníků z PDŠS, v hlavních kategoriích  získány  3  medaile a 6 postupů na MČR.

H14   1. Jareš Michal          2222 ŠK Polabiny       2. Brožka Karel   2222 ŠK Polabiny

D14   1. Adéla Třasáková   2222 ŠK Polabiny     

 

  Probíhají  okresní kola přeborů škol ve všech 4 okresech v kategoriích  1-5. třída a 6.-9.třída

výsledky a propozice viz. www.chesspce.cz

 

Hospodář

Hospodář informoval členy VV o plnění rozpočtu a došlých dotacích.  VV schválil odměnu pro členy VV + RK ze zaslané dotace na organizaci sportu ŠSČR.

 

VV schválil:

- proplacení faktury za vedení www stránek

- proplacení faktur a cestovného trenérům na MČech 2018

- proplacení faktur trenérům na soustředění KCTM

- proplacení odměny za vedení KCTM 

- proplacení faktury TJ Polička za KP jednotlivců

- proplacení faktury ŠK Ústí n.O.  za KP blesk

- proplacení faktur za pořádání soutěží mládeže a dotací na práci s mládeží dle návrhů KM

- proplacení faktur za pořádání okresních a krajských kol přeborů škol

- proplacení obdržené faktury od ŠSČR za zápočet soutěží na ELO

- proplacení odměn pro členy VV+RK

 

3. Příprava konference PDŠS  2019

 

   VV schválil konání konference v roce 2019 v Chocni v termínu 26.1.2019. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2018.  Počty delegátů:  jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

 

4.  Různé

    VV se zabýval příspěvky z letošní krajské konference. Byl uložen úkol projednat možnost vytvoření nového webu pro PDŠS.  Tento požadavek bude zahrnut do návrhu rozpočtu 2019.

    Aktualizace adresáře pro krajské stránky podle údajů na webu ŠSČR se dlouhodobě jeví jako problematická. Pro nový web je návrh zavést odkaz na adresy funkcionářů oddílů na web ŠSČR .

 

5. VV uložil úkoly:

 

  U13:   STK  projednat možnost vytvoření nového webu PDŠS a připravit návrh realizace

  U14:   hospodář -  rozeslat  dotace oddílům dle schváleného návrhu KM

  U15:   předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2018 do 25.12.2018

  U16:   STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2018 pro konferenci  do 15.1.2019

  U17:   STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2019 za jednotlivé komise do 15.1.2019

 

 Příští schůze VV PDŠS je v plánu  26.1.2019         od 9,30 hodin před konferencí.

 

Zapsal:  Jiří Kosek

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.