achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2017 13.9.2017

Čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 5.září 2017 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), schválil rozdělení družstev do skupin KP2 a KS a udělení pokuty za pozdní přihlášku, vzal na vědomí informaci o stavu příprav šachové části Olympiády dětí a mládeže 2018 v Litomyšli, schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, a na závěr uložil nové úkoly.
Zápis z 4. schůze 2017 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 5.9.2017 od 16:30 

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marian Sabol, David Schaffer, Jiří Krištof

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U04:  STK          - zveřejnit rozpis krajských soutěží družstev pro ročník 2017/2018  do 20.6.2017

U05:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 30.6.2017

U06:  hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2017/2018

                             do 25.8.2017

U07:  STK,KM   - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2017/18  do 10.9.2017

Úkoly 4 - 6 splněny.  U07 - termínový kalendář se připravuje na zveřejnění.

 

 

2.  Zprávy komisí

 

STK – provedla rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII  a KS. Do KS se přihlásilo 29 družstev a jsou rozděleny do 3 skupin.   VV návrh schválil.

  

Soupisky družstev se zasílají na vedoucího skupin        do 20.9.2017.

Losování všech skupin proběhne v úterý 19. 9. 2017 v Chocni od 16 hodin.

 

  STK udělila postihy podle soutěžního rozpisu pro družstva, která se přihlásila nebo uhradila startovné do soutěží po termínu.  

TJ Sokol Horní Čermná  - za pozdní přihlášku a platbu startovného                       400 Kč

Tato pokuta jsou splatná na účet PDŠS nejpozději do 15.10.2017 na účet PDŠS.

Komise mládeže

  VV byl informován  o přípravě soutěží v šachu v rámci Olympiády dětí a mládeže 2018 v Litomyšli.

 

MČR mládeže v rapidu - v kategorii H10 získal 2. místo  Karel Brožka  2222 ŠK Polabiny.

 

  Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2017. Kategorie: 1.- 5. třída, 6.-9.třída, střední školy.

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4. čl. družstev z jednotlivých škol.

 

Hospodář

 

      Provedena kontrola zaplacení startovného, poplatků za ELO a udělených pokut za ročník 2016/17 od oddílů.  

VV schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů:

      za uspořádaná tréninková soustředění mládeže

      zálohovou fakturu za pobyt trenérů na MČech 2017

  

 

Komise rozhodčích:

 

   Oddíl TJ Spartak Choceň pořádal školení rozhodčích II. a III. třídy v Chocni 9. 9. 2017. 

 

 


3. VV uložil úkoly:

 

U08 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 30.9.2017

 

U09 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2017/18 , finále KP , finálové přebory škol

 

U10 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

 

U11 - STK -zajistit losování soutěží družstev

 

U12 - předseda, hospodář - připravit a odeslat vyúčtování dotace z položky „Organizace sportu v KŠS‘

          do  15.11.2017

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 21.11.2017 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal:  Jiří Kosek

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.