achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Rozpis soutěží družstev mládeže pro sezonu 2017/18 30.9.2017

Komise mládeže vydala Rozpis soutěží družstev mládeže pro sezonu 2017/18, jehož součástí je i Přihláška do soutěže, kterou je nutné odeslat nejpozději do 13.10.2017.


 Rozpis soutěží družstev,

Rozpis soutěží družstev mládeže,

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem,

pro sezónu 2017/18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Všeobecné údaje

1.1. Pořadatel soutěží družstev

Pořadatelem všech soutěží družstev je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS)

sídlo:                           Čs. partyzánu 13, 53701 Chrudim

e-mail:                         info@chesspce.cz

bankovní spojení:       FIO banka, č.ú. 2900148659, kód banky 2010

            var. symbol:    03519XXX18

specifický symbol: 3606  

(035 značí šachy, 19 je Pardubický kraj, XXX je kód konkrétního oddílu pod nímž je veden v databázi ŠSČR a 18 je kód pro vklady do KPDŽ)

 

1.2. Řídící orgán                                                      

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev žáků je Komise mládeže (KM) Pardubického krajského šachového svazu.

 

2. Údaje o soutěžích

2.1. Struktura soutěží

V rámci PDŠS jsou každoročně organizovány:

-           krajský přebor šestičlenných družstev žáků (KPDŽ)

-           krajská soutěž čtyřčlenných družstev žáků (KSDŽ)

 

2.2. Postupy a sestupy

Vítěz KPDŽ postupuje do 1. ligy družstev mládeže ŠSČR. Poslední sestupuje do KSDŽ.

 

Vítěz KSDŽ postupuje do KPDŽ.

(Pozn.: Pořadí ve všech soutěžích určuje platný Soutěžní řád ŠSČR)

 

2.3. Systém soutěží

KPDŽ – dlouhodobá soutěž 6 členných družstev, systém dvojutkání nebo trojutkání podle počtu přihlášených družstev, hodnocení: zápasové body (3,1,0), skóre, počet vyhraných partií, vzájemný zápas, lepší výsledek proti 1., 2., atd., los

 

KSDŽ se hraje dvěma jednodenními turnaji Švýcarským systémem (při menším počtu účastníků systémem každý s každým) na 7 kol. Hodnocení jednotlivých turnajů je olympijským způsobem (skóre). Při kontumační výhře dostává družstvo 2 body. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: Vzájemný zápas, Buchholz, zápasové body, lepší výsledek na 1, 2 atd. šachovnici. Propozice turnaje KSDŽ musí být zveřejněny 14 dní před konáním. Do celkového hodnocení se přidělí družstvům následující body za umístění: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a ostatní 1 bod. Celkové pořadí KSDŽ se určí podle součtu „speciálních bodů“. V případě rovnosti rozhoduje: lepší součet partiových bodů, v případě i této rovnosti pak lepší výsledek ve 2. turnaji.

2.4. Termíny konání

KPDŽ - 11. 11. 2017, 16. 12. 2017 a 5. 5. 2018

 

KSDŽ2. 12. 2017, 13. 1. 2018

 

2.5. Vedoucí soutěží

Mgr. David Schaffer, Hrubínova 560, 572 01 Polička

Tel: 731 012 518,

email: DSchaffer@seznam.cz

 

2.6. Oprávněná družstva v KPDŽ.

ŠO Hlinsko, ŠK Ústí nad Orlicí, TJ Lanškroun B, ŠK Svitavy, TJ Štefanydes Polička C, ŠS Železné hory A, ŠO K. a. s. Kunvald.

Náhradníci v pořadí (se mohou za splnění podmínek tohoto rozpisu také přihlásit, maximálně však do počtu 12 družstev): Milečeja Orlicko  TJ Lanškroun C, ŠK Svitavy B, TJ CHS Chotěboř B, ŠK Svitavy C, TJ Lanškroun D, TJ Lanškroun E, TJ CHS Chotěboř C, ŠK Ústí nad Orlicí B, TJ Sokol Horní Čermná, ŠK Svitavy D

 

V KSDŽ můžou startovat družstva, která se dle propozic přihlásí a dojedou včas k prezenci.

 

3. Podmínky pro start v soutěžích

3.1. Přihlášky do soutěží

Přihlášky do KPDŽ je třeba provést úplným vyplněním tiskopisu Přihláška do KP družstev st. žáků Pardubického krajského šachového svazu na sezónu 2017/18 (přiložena ve stejném mailu jako tento rozpis) a jeho odesláním výhradně e-mailem na adresu:

vedoucímu KPDŽ (David Schaffer – DSchaffer@seznam.cz)

a hospodáři PDŠS (Jaromír Krys - Jaromir.Krys@seznam.cz) do 13. 10. 2017.

V případě, že některá oprávněná družstva v KPŽD nebudou chtít v soutěži startovat, musí tuto skutečnost oznámit s předstihem nejpozději do 6. 10. 2017!

O konečném obsazení KPDŽ a hracím systému rozhodne definitivně KM PDŠS na základě došlých přihlášek. Přihláška se posílá na předepsaném tiskopise (použijte přihlášku pro soutěže dospělých) vyplněná ve všech bodech.

 

3.2. Vklady do soutěží

Vklady do KPDŽ je třeba zaslat bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto PDŠS (FIO banka, č.ú. 2900148659, kód banky 2010, specifický symbol 3606), přičemž je nezbytné uvést variabilní symbol oddílu/klubu (035xxxxx18 – viz příloha) a to nejpozději do termínu pro odeslání přihlášek do soutěží (13. 10. 2017).

KPDŽ             -           300 Kč

KSDŽ             -           150 Kč za 1 turnaj, v této soutěži je předepsán cenový fond

minimálně pro polovinu zúčastněných družstev v turnaji. Tento vklad se platí přímo až pořadateli soutěže!!!

 

3.3. Soupisky a jejich náležitosti

Soupiska družstva musí být zpracována na tiskopisu, taktéž zaslaná stejným mailem jako tento rozpis a musí obsahovat všechny následující údaje:

-          název družstva

-          název soutěže, pro kterou platí

-          ročník soutěže (2017/18)

-          příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů (hráče ze soupisky nelze škrtat!!)

-          identifikační číslo hráče ELO LOK

-          v poznámce označení host (H), volný hráč (V), mladší žák (M), dívka (D), vyznačit hráče základní sestavy (Z) – základní sestavu tvoří 6 nejvýše napsaných hráčů na soupisce, kteří mohou nastoupit k utkání. Hráči základní sestavy nemohou nastupovat v KSDŽ.

-          úplnou adresu hrací místnosti

-          jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce

-          e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána veškerá korespondence se soutěží spojená

-          telefonní (mobilní) spojení na osobu (může být i nečlen družstva), která bude družstvem pověřena k převzetí ev. naléhavého vzkazu (není-li současně osobou pověřenou písemným stykem, je třeba uvést i její jméno)

-          příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila

 

3.4. Registrace hráčů

Všichni hráči uvedeni na soupisce družstva v KPDŽ musí být registrováni v ŠSČR (uvedeni v seznamu registrovaných hráčů). Bude-li zjištěn neregistrovaný hráč, smí nastoupit k utkání až po jeho registraci a uvedení v oficiálním seznamu registrovaných hráčů ŠSČR (nestačí tedy předložit pouze potvrzení o zaplacení). Oddíl takového hráče je povinen oznámit ev. číslo ELO LOK a až poté může hráč nastoupit.

 

V KSDŽ mohou v každém utkání nastoupit maximálně 2 neregistrovaní hráči. Hráči základních sestav vyšších soutěží mládeže nesmí startovat v KSDŽ

 

3.5. Termín předložení soupisek

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být doručena výhradně mailem  příslušnému vedoucímu soutěže (viz bod 2.5. tohoto rozpisu) nejpozději do 22.10.2017. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být přílohou e-mailu povolení mateřského oddílu k hostování (nebo musí být ve stejném termínu na adresu vedoucího soutěže písemně zaslána kopie povolení k hostování).

Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. bez povoleného hostování) a upravené soupisky všech družstev zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezónu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže a písemné soupisky, předkládané při startu jednotlivých utkání rozhodčím, nebudou ze strany KM potvrzovány a budou mít pouze orientační charakter!

Družstva hrající 1. LMD nebo ELM zašlou zároveň opis soupisky této soutěže.

 

3.6. Doplňování soupisek

Doplňování soupisek v průběhu KPDŽ je možné kdykoliv během soutěže, ale v žádném případě není možné z odevzdané soupisky škrtat hráče. O doplnění soupisky musí být informován vedoucí soutěže minimálně den před herním srazem.

 

V KSDŽ se soupiska odevzdává před turnajem a nemusí být totožná se soupiskou v minulém turnaji.

 

3.7. Losovací schůze

Losování KPDŽ provede vedoucí soutěže

 

3.8. Věkové hranice a sestava k utkání

KPDŽ sestava:           4 žáci rok narození 2002 a mladší

                                   1 dívka rok narození 2002 a mladší

                                   1 chlapec rok narození 2005 a mladší (ml. žák)

                                   dívku může nahradit chlapec rok narození 2007 a mladší

                                   nelze sloučit dívku a ml. žáka na jednu šachovnici

                                   k utkání smějí nastoupit pouze registrovaní hráči, pokud nastoupí

                                   neregistrovaný hráč, tato partie a všech hráčů hrajících za

                                   ním se kontumuje ve prospěch soupeře.

KSDŽ sestava:           3 chlapci rok narození 2003 a mladší

1 dívka rok narození 2003 a mladší nebo 1 chlapec rok narození 2006 a mladší

V každém utkání KPDŽ může nastoupit maximálně 1 volný hráč nebo host. Hráči základních sestav vyšších soutěží mládeže nesmí startovat v KSDŽ. V KSDŽ není povolen ani host ani volný hráč.

 

4. Technická ustanovení

4.1. Pravidla a tempo hry

Soutěže družstev PDŠS se hrají podle pravidel FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu.

KPDŽ se hraje tempem 40min + 30 s. za každý provedený tah.

KSDŽ se hraje tempem 2x25 minut nebo 2 x 20 minut + 5s/tah, liché družstvo při kontumaci dosáhne výsledku 2:2

 

4.2. Ratingování soutěží

O zaslání na ELO LOK rozhodne KM až na základě došlých soupisek.

 

4.3. Rozhodčí a delegáti, zápis o utkání a hlášení výsledků

Zápasy rozhoduje vedoucí družstva, který je pověřen uspořádáním hracího dne. Ten také zašle výsledky všech utkání vedoucímu soutěže výhradně e-mailem, v případě sporu zašle i zápis o utkání. Nahlášení výsledků je nutno provést do 18.00 hod dne, kdy se konala šachová utkání. Pro zasílání výsledků používejte výhradně email: DSchaffer@seznam.cz.

 

4.4. Zápis o utkání

Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný vedoucí družstva, který je pověřen uspořádáním hracího dne. Vzor Zápisu o utkání je ke stažení na stránkách PDŠS. Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV PDŠS uložený u pořadatele hracího dne a nebude se nikam posílat. Výjimkou je pouze případ, kdy během utkání došlo k problémům – v tom případě je nutné zaslat zápis (ofocený nebo písemnou kopii) na adresu vedoucího příslušné skupiny nejpozději v první pracovní den po odehrání zápasu!

 

4.5. Zveřejnění výsledků

Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na krajských (http://www.chesspce.cz) webových stránkách s termínem nejpozději den po obdržení posledního výsledku příslušného kola.

 

4.6. Námitky

Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže může uplatnit odpovědný zástupce oddílu/klubu písemně na adresu vedoucího STK PDŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení odpovídající částky na konto PDŠS, která v případě vyhovění námitce bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS. Rozhodnutí komise STK bude namítajícímu doručeno písemně do 14 dnů od obdržení námitky.

 

4.7. Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí vedoucího STK PDŠS (včetně udělení pokut) může učinit odpovědný zástupce oddílu/klubu nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV PDŠS s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení odpovídající částky na konto PDŠS, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch PDŠS. Rozhodnutí VV PDŠS bude odvolávajícímu doručeno písemně do 7 dnů od nejbližšího zasedání VV PDŠS.

 

4.8.  Povinnosti vedoucího družstva

Pokud družstvo neuhradilo při platbě startovného přirážku 500,- Kč za zpracování partií, je vedoucí družstva povinen všechny partie utkání, v němž jeho družstvo mělo na 1. šachovnici bílé kameny, zpracovat do elektronické databázové podoby (výhradně formát  pgn), kterou pak do 7 dnů zašle elektronickou poštou vedoucímu soutěže.

Pokud družstvo platilo přirážku 500 Kč, zasílá vedoucí poštou partiáře vedoucímu soutěže 1. pracovní den. I zde bude platit článek 5.2.h.

Na každý zápas dovézt 3 funkční elektronické šachové hodiny. Vedoucí srazu vás může této povinnosti po vzájemné dohodě zbavit.

 

4.9. Povinnosti vedoucího srazu

Vedoucí srazu je povinen nejpozději týden před plánovaným termínem srazu e-mailem uvědomit vedoucí ostatních zúčastněných družstev o důležitých informacích, např:

materiál, přezůvky, bufet, partiáře, atd.

 

 

5. Postihy nedisciplinovaných družstev

V případě nedodržení ustanovení Pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČŘ nebo tohoto rozpisu bude provinivším se družstvům předepsána pořádková pokuta až do max. výše, uvedené v jednotlivých případech.

 

 

 

5.1. Seznam pokut a postihů v KSDŽ

a) pozdní vydání propozic pro KSDŽ                                              nepřiznání dotace PDŠS

b) nastoupení hráče ze základní sestavy vyšších soutěží mládeže    kontumace všech jeho výsledků

   

5.2. Seznam pokut a postihů v KPDŽ

a) pozdní zaslání přihlášky nebo soupisky                                                    100 Kč

b) neúplně vyplněná soupiska (ev. č. ELO LOK, hostování atd.)               100 Kč

c) nenastoupení družstva k zápasu                                                               500 Kč

    nenastoupení družstva ke druhému a dalšímu zápasu.

    Dokud nedojde k vyloučení družstva.                                                     1000 Kč

    (dva nenastoupené zápasy v jednom dnu = 1 500 Kč)

d) pozdní ohlášení výsledků                                                                         100 Kč

e) nenastoupení hráče základní sestavy                                                        200 Kč

    do konce soutěže nezaregistrovaný hráč v základní sestavě                    200 Kč

f) nasazení neregistrovaného hráče (nebyl v den zápasu uveden na

    seznamu registrovaných hráčů ŠSČR                                                       200 Kč

g) kontumace dvou partií v průběhu soutěže                                                           100 Kč

    za každou další partii                                                                                100 Kč

h) nezaslání partií družstva do 7 dnů od konání zápasu                               200 Kč

    za zpoždění delší než 12 dní                                                                    300 Kč

    nezaslání vůbec                                                                                         500 Kč           

Pokuty uděluje a závažnost posuzuje vždy vedoucí soutěže.

 

 

6. Různé

Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh je k dispozici na webových stránkách PdŠS (adresa http://www.chesspce.cz/) v sekci Legislativa – Tiskopisy.

 

                                                                                                         Mgr. David Schaffer

                                                                                                          předseda KM PDŠS

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.