achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2018 10.9.2018

Třetí schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 4. září 2018 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM+TMK, KR a hospodáře), po diskuzi schválil návrh rozdělení družstev Krajských soutěží ročníku 2018/19 do tří skupin, schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů, a na závěr uložil nové úkoly.
Zápis z 3. schůze 2018 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 4.9.2018 od 16:30 

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys, Marian Sabol, David Schaffer, Jiří Krištof,

Josef Sekyrka

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U05:  STK          - zveřejnit rozpis krajských soutěží družstev pro ročník 2018/2019  do 22.6.2018

U06:  hospodář   -  rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 30.6.2018

U07:  hospodář    - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2018/2019

                             do 31.8.2018

U08:  STK,KM   - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2018/19  do 10.9.2018

Úkoly 5 - 7 splněny.  U08 - termínový kalendář se připravuje na zveřejnění.

 

2.  Zprávy komisí

 

STK – provedla rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII  a KS.  Do KS se přihlásilo 31 družstev a jsou rozděleny do 3 skupin s počtem družstev 12, 9, 10.  Rozdílné počty družstev jsou důvodů nerovnoměrného zastoupení družstev v jednotlivých oblastech kraje.

VV po diskuzi návrh schválil.

  

Soupisky družstev se zasílají na vedoucího skupin        do 18.9.2018.

Losování všech skupin proběhne v úterý 18. 9. 2018 v Chocni od 16 hodin.

 

  STK udělila postihy podle soutěžního rozpisu pro družstva, která se přihlásila nebo uhradila startovné do soutěží po termínu.  

ŠK Rapid Pardubice - za pozdní přihlášku a platbu startovného pro 5 družstev    500 Kč.

Tato pokuta jsou splatná na účet PDŠS nejpozději do 14.10.2018 na účet PDŠS.

Komise mládeže + TMK

  Šachový svaz ČR pořádá konferenci trenérů všech kvalifikací  22.září 2018 v Havlíčkově Brodě.

 

  Krajské tréninkové centrum mládeže PDŠS připravuje tréninkové soustředění v Lanškrouně.

 

  Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2018. Kategorie: 1.- 5. třída, 6.-9.třída, střední školy.

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4. čl. družstev z jednotlivých škol.

Hospodář

 

     Provedena kontrola zaplacení startovného, poplatků za ELO a udělených pokut za ročník 2017/18 od oddílů.  

VV schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů:

      za uspořádaná tréninková soustředění mládeže

      zálohovou fakturu za pobyt trenérů na MČech 2018

   

Komise rozhodčích:

 

   Oddíl TJ Spartak Choceň pořádá školení rozhodčích II. a III. třídy v Chocni 15. 9. 2018. 

 


3. VV uložil úkoly:

 

U09 - STK - rozeslat dodatek k rozpisu soutěží družstev a zajistit losování soutěží družstev

 

U10 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 14.10.2018

 

U11 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2018/19 , finále KP , finálové přebory škol

 

U12 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 27.11.2018 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal:  Jiří Kosek

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.