achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 5/2017 28.11.2017

Pátá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 21.listopadu 2017 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), schválil proplacení předložených faktur a odměn členům VV+RK, určil termín konání Konference delegátů PDŠS v Chocni na sobotu 27.1.2018 a stanovil pro ni počty delegátů z jednotlivých oddílů, a na závěr uložil nové úkoly.
Zápis z 5. schůze 2017 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Pardubice 21.11.2017 od 16,30

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys,  Marian Sabol, David Schaffer, Josef Sekyrka                     

Omluven: Jiří Krištof

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U08 - KR  - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 30.9.2017

U09 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2017/18 , finále KP , finálové přebory škol

U10 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

U11 - STK -zajistit losování soutěží družstev

U12 - předseda, hospodář - připravit a odeslat vyúčtování dotace z položky „Organizace sportu v KŠS‘

          do  15.11.2017

U08 až U11 splněny.  U12 - termín posunut dle pokynů od ŠSČR na 10.12.2017  .

 

2.  Zprávy komisí

 

STK  

 

KP družstev v bleskovém šachu uspořádá TJ Štefanydes Polička 2.12.2017.

KP jednotlivců v bughouse ( holanďanech ) uspořádá TJ Štefanydes Polička 2.12.2017.

KP jednotlivců v bleskovém šachu bude sehrán 26.12.2017 v Ústí nad Orlicí.

 

Komise mládeže  

 

Probíhají krajské kvalifikační turnaje mládeže:

1.  H10 + H12     4.11.2017  Svitavy     -  67  účastníků

2.  H14 + H16   18.11.2017  Mistrovice  -  68  účastníků

3.  H10 + H12     9.12.2017  Ústí nad Orlicí   

4.  H14 + H16       6.1.2018   Svitavy

 

  Výsledky Mistrovství Čech do 16 let Harrachov  21.10. - 28.10.2017 :  celkem 31 účastníků z PDŠS, v hlavních kategoriích  získáno  6  medailí a 6 postupů na MČR.

H16   1. Martin Buločkin   2222 ŠK Polabiny

H14   1. Rudolf Jun           TJ CHS Chotěboř      3. Michal Jareš    2222 ŠK Polabiny

H12   1. Karel Brožka        2222 ŠK Polabiny

D12   1. Adéla Třasáková  2222 ŠK Polabiny     2. Viola Ruby Pejřimovská     TJ CHS Chotěboř

 

  Probíhají  okresní kola přeborů škol ve všech 4 okresech v kategoriích  1-5. třída a 6.-9.třída

výsledky a propozice viz. www.chesspce.cz

 

  V lednu 2018 se koná Olympiáda dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Šachové soutěže budou probíhat v Litomyšli na zámku v termínech 28.1.2018 - 31.1.2018 .  Komise mládeže vybrala krajské družstvo ve složení:  Ondřej Švanda, Karel Brožka, Michal Jareš , Adéla Třasáková  .

 

Hospodář

 

Hospodář informoval členy VV o plnění rozpočtu a došlých dotacích.  VV schválil odměnu pro členy VV + RK ze zaslané dotace na organizaci sportu ŠSČR.

 

VV schválil:

- proplacení faktury za vedení www stránek

- proplacení faktur a cestovného trenérům na MČech 2017

- proplacení faktur trenérům na soustředění KCTM

- proplacení odměny za vedení KCTM 

- proplacení faktury TJ Polička za KP družstev blesk a KP jednotlivců v holanďanech

- proplacení faktury ŠK Ústí n.O.  za KP blesk

- proplacení faktur za pořádání soutěží mládeže a dotací na práci s mládeží dle návrhů KM

- proplacení faktur za pořádání okresních a krajských kol přeborů škol

- proplacení obdržené faktury od ŠSČR za zápočet soutěží na ELO

- proplacení odměn pro členy VV+RK

 

 

3. Příprava konference PDŠS  2018

 

   VV schválil konání konference v roce 2018 v Chocni v termínu 27.1.2018. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2017.  Počty delegátů:  jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS, to znamená oddíly 2222 ŠK Polabiny, ŠK Rapid Pardubice, ŠO Hlinsko, ŠK Svitavy mají 2 delegáty,  ostatní oddíly po jednou delegátu. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

 

 

4. VV uložil úkoly:

 

  U13:   hospodář -  rozeslat  dotace oddílům dle schváleného návrhu KM

  U14:   předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2018 do 27.12.2017

  U15:   STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2017 pro konferenci  do 15.1.2018

  U16:   STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2018 za jednotlivé komise do 15.1.2018

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu  27.1.2018          od 9,30 hodin před konferencí.

 

 

Zapsal:  Jiří Kosek

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.