achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Směrnice pro pořádání KP mládeže jednotlivců 2017/18 30.9.2017

Komise mládeže PDŠS novelizovala Směrnici pro pořádání Krajských přeborů mládeže jednotlivců, platnou od sezony 2017/18.
Směrnice pro pořádání KP mládeže jednotlivců

1.     Všeobecná ustanovení

1)  Účelem je zajistit řádné odehrání a zpracování výsledků z Krajských přeborů mládeže (KPM) H10 až H16.

2.     Povinnosti KM PDŠS

1)  do 30. 9. uveřejnit kalendář akcí

2)  do 30. 9. vyhlásit konkurzy na pořádání jednotlivých turnajů.

3)  do 7 dnů od ukončení konkurzů uveřejnit vítěze a pořadatele jednotlivých turnajů

4)  zajistit, aby ke stažení na webu PDŠS byl ke stažení vzor propozic.

5)  KM PDŠS včas zašle výsledky KPM na ŠSČR.

3.     Povinnosti a práva pořadatele

1)  14 dní před konáním turnaje uveřejnit propozice (oznámit KM a rozeslat e-mailem šachovým oddílům a kroužkům a předsedovi KM PDŠS)

2)  Po skončení turnaje zaslat výsledky ve formátu Swiss Manager a Excel předsedovi KM nejpozději do 20.00 hod. téhož dne.

3)  Pokud mezi uzávěrkou konkurzu a termínem prvního turnaje je méně než 14 dní, s přihláškou do konkurzu se posílají na uvedenou adresu zároveň propozice turnaje.

4)  Právo vybírat startovné do 30 Kč od registrovaného hráče (50 Kč od neregistrovaného).

5)  Zajistit věcné ceny pro každého zúčastněného hráče u kvalifikací KP mládeže do 10 a 12 let. V kvalifikačních turnajích KP PDŠS do 14 a 16 let obdrží cenu minimálně polovina zúčastněných v minimální výši 75 % vybraného startovného.

6)  V případě nedodržení bodů 3.1. až 3.5 PDŠS nemusí vyplatit dotaci za pořádání turnaje.

4.     Hodnocení výsledků v jednotlivých turnajích

1)  1 bod za vítězství, 0,5 bodu za remízu, 0 za prohru.

2)  kontumační výhra – 1 bod.

3)  pro stanovení pořadí při rovnosti bodů se použije pomocných hodnocení v tomto pořadí: střední Buchholz, Bucholz, S-B, počet výher, los

5.     Celkové hodnocení výsledků

1)  KM do celkového pořadí započítá 3 lepší výsledky ze čtyř konaných turnajů v každé kategorii.

2)  Použije se bodové hodnocení počínaje 1. místem: 40, 35, 30, 26, 22, 19, 16, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a všichni ostatní 1.

3) do finálového turnaje postupují v každé z kategorií:       

a) vítězové kvalifikačních turnajů

b)  další hráči do maximálního počtu 8 s nejvyšším bodovým ziskem

c) V případě shodného součtu bodů rozhodují o umístění následující kritéria:

     I) menší počet započitatelných turnajů

     II) lepší součet „partiových“ bodů ze tří nejlepších turnajů

     III) nejlepší umístění v jednotlivém turnaji

     IV) lepší umístění v posledním turnaji

4)  KM mládeže může ve výjimečném případě v každé kategorii udělit 1 divokou kartu.

5)  počet hráčů ve finálovém turnaji každé kategorie je 8.

 

                                                                                                  Předseda KM PdŠS

                                                                                                  Mgr. David Schaffer

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.