achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konkurzy KM PDŠS pro sezonu 2017/18 28.9.2017

Komise mládeže vypsala Konkurzy na pořadatelství soutěží mládeže PDŠS pro sezonu 2017/18 s tím, že přihlášky je nutné odeslat
nejpozději do 13.10.2017 !
Pardubický šachový svaz

vyhlašuje konkursy na pořadatele soutěží

pro oblast mládeže

pro 2.pololetí r. 2017 a 1.pololetí 2018:

 

Přehled konkurzů:

                                   - Okresní přebory družstev škol

                                   - Krajské přebory družstev škol

                                   - Kvalifikační turnaje krajského přeboru jednotlivců H10-16

                                   - Finálový turnaj krajského přeboru jednotlivců H10-16

                                   - Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu HD 10-14

                                   - Krajský přebor družstev mladších žáků

- Krajský přebor družstev starších žáků

- Krajská soutěž družstev starších žáků

                                   - Krajský přebor jednotlivců HD 8

                                   - Soustředění KTCM PDŠS

 

Všeobecné podmínky:

- zájemci zašlou přihlášky do stanovených termínů mailem na adresu: DSchaffer@seznam.cz

- jméno a adresu předkladatele nabídky, místo konání, zastupující oddíl

- jméno odpovědné osoby za akci

- propozice akce doplní a rozešle KM PDŠS

- pro losování bude použit program SwissManager

- po turnaji pořadatel provede zpracování výsledků nejpozději do 2 dnů pro internetovou presentaci a k odeslání nadřízeným orgánům

- zajistí věcné ceny pro každého zúčastněného hráče u kvalifikací KP mládeže do 10 a 12 let v průměrné výši min. 30,- Kč. V kvalifikačních turnajích KP PDŠS do 14 a 16 let obdrží cenu minimálně polovina zúčastněných v minimální výši 75 % vybraného startovného.

 

A. Přebory škol:

A1. Okresní přebory škol družstev kategorie 1.-5.třída  a 6.-9.třída

Tradiční akce, braná jako náborová pro jednotlivé kroužky v kraji. Jednotnou propagaci akce provede KM PDŠS zasláním propozic na všechny školy daného regionu – oblasti. 

 

Podmínky:

Termín:                         Možný výběr: 30. 10. - 15. 12 2017, jednodenní akce - všední den

Počet turnajů:               4 okresy, proto očekáváme, že se přihlásí zástupci ze všech okresů

V případě, že okres nikdo neobsadí (nepřihlásí se do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení, je možné sloučit i dva okresy dohromady.

Dotace:                        600,- Kč/kategorie. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Složení družstva:          4 hráči + 1 náhradník

Startovné:                    150,- Kč/družstvo

Doprava :                     Družstva musí mít možnost se dopravit do místa konání hromadnou dopravou max. do 90 min.

Tempo hry:                   min. 2 x 20 minut, případně 2 x 15 minut + 5s/tah

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - termín, čas a místo konání

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

                       

A2. Krajský přebor škol družstev kategorií 1.-5.třída, 6.-9.třída a střední školy a učiliště

 

Podmínky:

Termín:                         Možný výběr: 8. leden – 2. únor 2017, jednodenní akce – všední den

Dotace:                        1 200,- Kč. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Počet družstev:            8 družstev v každé kategorii (KM PDŠS případně doplní na tento počet účastníků), 4+1 náhradník

Startovné:                    200,- Kč

Doprava :                     družstva musí mít možnost se dopravit do místa konání max. hromadnou dopravou do 90 min. 

Tempo hry:                   min. 2 x 20 minut + 5s/tah

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - termín, čas a místo konání               

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

 

B. Přebor jednotlivců H+D10-16:

B1. Kvalifikační turnaje krajského přeboru jednotlivců H+D10-16

Již zavedená postupová akce, s bojem o postup do 8 členného finálového turnaje.

Podmínky:

Počet turnajů:               4 (zvlášť kategorie 10+12 a zvlášť 14+16)

Přednost bude dána rovnoměrnému rozmístění v rámci kraje.

V případě, že některý termín kvalifikačního turnaje nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Termíny:                       1.turnaj 10+12   - 04.11.2017                 1.turnaj 14+16  - 18.11.2017

                                   2.turnaj 10+12   - 09.12.2017                 2.turnaj 14+16  - 06.01.2018

                                   3.turnaj 10+12   - 10.02.2018                 3.turnaj 14+16  - 17.02.2018

                                   4.turnaj 10+12   - 07.04.2018                 4.turnaj 14+16  - 14.04.2018

Vybavení:                     KM zajistí všem vybraným pořadatelům losovací počítačovým programem Swiss

Manager pokud o něj požádají. Tento program je podmínkou pořadatelství.     

Dotace:                        1 200,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Kategorie:                    HD16   ročníky 2003, 2004 a mladší

HD14   ročníky             2005, 2006 a mladší

HD12   ročníky             2007, 2008 a mladší

HD10   ročníky 2009 a mladší

Startovné:                                50,- Kč/hráč, registrovaní v PDŠS mají slevu 20 Kč, listina reprezentantů – zdarma nebo 50 % sleva

Tempo hry:                   2 x 20 minut + 5 s/tah, 7kol

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo konání

                        - prohlášení zda mají vlastní Swiss Manager nebo chce zajistit od KM

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

B2. Finálový turnaj krajského přeboru jednotlivců H10-16

 

Podmínky:

Termín:                         19. – 20. 5. 2018

Počet turnajů:               4 kategorie

Počet hráčů:                 max. 32 hráčů (po 8 ve všech kategoriích)

V případě, že turnaj nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. Při přidělení pořadatelství bude přihlédnuto k počtu účastníků z řad pořádajícího subjektu v minulém roce.

 

Dotace:                        3 500,- Kč. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli. Cenový fond minimálně ve výši 3.500 Kč.

Kategorie:                    HD16   ročníky 2003, 2004 a mladší

HD14   ročníky             2005, 2006 a mladší

HD12   ročníky             2007, 2008 a mladší

HD10   ročníky 2009 a mladší

Tempo hry:                   40min + 30sek.na tah se zápisem až do konce partie, 7 kol

Startovné:                    100,- Kč/hráč, listina reprezentantů sleva 50 % nebo zdarma

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo

                        - cenu za ubytování

                        - cenu za stravu

                        - materiální zabezpečení

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

C. Přebor v rapid šachu:

C1. Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu H D10-14

Rovněž tradiční a postupová akce, kde je jiná věková struktura hráčů – přímý postup na Mistrovství ČR

 

Podmínky:

Termín:                         12. 5. 2018

V případě, že turnaj nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Vybavení:                     KM zajistí pořadateli losovací počítačovým programem Swiss Manager                       

Dotace:                        1 500,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Kategorie:                    HD14   ročníky             2004, 2005 a mladší

HD12   ročníky             2006, 2007 a mladší

HD10   ročníky 2008 a mladší

Startovné:                    50,- Kč/hráč, registrovaní v PDŠS mají slevu 20 Kč, listina reprezentantů – sleva či zdarma

Tempo hry:                   2 x 20 minut + 5s/tah – 9 kol bez zápisu

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo konání

                        - prohlášení zda mají vlastní Swiss Manager nebo chtějí zajistit od KM

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

D. Přebory družstev:

D1. Krajský přebor družstev mladších žáků

Akce ze které letos postupují 3 družstva na MČR družstev mladších žáků

 

Podmínky:

Termín:                         25. 2. 2018

Počet družstev:            v posledních letech cca 15 družstev (šestičlenných)

Dotace:                        1 000,- Kč dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Startovné:                    250,- Kč/družstvo

Tempo hry:                   2 x 20 minut + 5s/tah

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo konání

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

D2. Krajský přebor družstev starších žáků – boj o postup do 1. ligy

Tato soutěž má samostatný rozpis, hraje se dlouhodobě, vítěz postupuje do 1. ligy dorostu, poslední sestupuje do krajské soutěže.

 

D3. Krajská soutěž družstev starších žáků – boj o postup KP družstev

 

Podmínky:

Počet turnajů:               2

Termíny:                       02. 12. 2017 a 13. 1. 2018

Počet družstev:            Předpoklad 8 - 15

Dotace:                        1 000,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Startovné:                    150,- Kč/družstvo

Tempo hry:                   2 x 25 minut nebo 2 x 15 minut + 5s /tah - pravděpodobně švýcarský systém

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo konání

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

                        - podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

E. Přebor malých dětí:

E1. Krajský přebor jednotlivců H D 8

Zejména náborový turnaj pro děti, které se neúčastní KP H10-16 a chtějí si vyzkoušet konkurenci

 

Podmínky:

Termín:                         24. 3. 2018

V případě, že turnaj nebude pořadatelem obsazen (nepřihlásí se nikdo do konkurzu) turnaj zajistí KM PDŠS dle vlastního uvážení. 

Vybavení:                     KM zajistí vybranému pořadateli losovací počítačový program Swiss

Manager                                 

Dotace:                        1 000,- Kč/turnaj. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném turnaji a po zaslání výsledků v termínu. Výběr startovného zůstává pořadateli.

Kategorie:                    HD8 - ročníky 2010 a mladší

Startovné:                    50,- Kč/hráč, registrovaní v PDŠS 30,- Kč

Tempo hry:                   2 x 20 minut nebo 2 x 15 minut + 5s/tah, 7 kol bez zápisu

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - časový plán a místo konání

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

                        - časový harmonogram turnaje

- podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

F. Soustředění Krajského centra talentované mládeže PDŠS:

Zejména náborový turnaj pro děti, které se neúčastní KP H10-16 a chtějí si vyzkoušet konkurenci

 

Podmínky:

Termíny:                                   14. 10., 11. 11., 2. 12. (2017), 27. 1., 3. 3., 28. 4., 26. 5., 9. 6. (2018) – může být i vícedenní

V případě, že soustředění nebude pořadatelem obsazeno (nepřihlásí se nikdo do konkurzu), soustředění může být KM PDŠS zrušeno. 

Organizace:                  Pořadatel zajistí propozice akce (ke schválení manažerovi projektu) a vybavení, manažer projektu pak trenérské obsazení.                               

Dotace:                        600,- Kč/den soustředění. Dotace PDŠS bude zaslána po řádně dokončeném soustředění a po zaslání závěrečné zprávy manažerovi projektu, která bude vyvěšena na webu PDŠS.

Účast:                          dle seznamu vybraných hráčů KCTM

 

Termín odevzdání nabídky: do 13. října 2017

 

Pořadatel předloží následující:

                        - propozice soustředění (časový plán a místo konání)

                        - způsob materiálního zabezpečení a organizační zabezpečení (kdo bude zabezpečovat)

- podmínky hrací místnosti a jiné informace, které podpoří kvalitu pořadatelství

 

 

 

 

 

 

Dne 29. 9. 2017

Za VV PDŠS

Mgr. David Schaffer

předseda KM PDŠS

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.