achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Konference delegátů PDŠS 2018 5.2.2018

V sobotu 27.ledna 2018 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2018, které se zúčastnilo 23 delegátů z 38 oprávněných. Konference zvolila členy mandátové a návrhové komise, vyslechla zprávy o činnosti PDŠS v roce 2017 vč. zpráv STK, KM, KR a TMK, zprávu hospodáře a revizní komise, v diskuzi se zabývala zejména potřebou novelizace krajských webových stránek a kritikou nového webu ŠSČR, zvolila delegáty PDŠS na Konferenci ŠSČR 2018, byla seznámena s plánem práce VV na rok 2018 a návrhem rozpočtu na rok 2018 a na závěr schválila Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2018.
Zápis z konference Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 27.1.2018

 

Přítomní:  23 delegátů – Jaromír Krys, Jaroslav Hájek, Slavomil Dvořák, Milan Londin, Jan Honek, Zdeněk Seidl, Miroslav Kalhous, Josef Sekyrka, Milan Hošek, Aleš Jedlička, David Schaffer, Josef Kolesár, Jiří Pazderský, Karel Jasanský, František Janeček, Jan Vaníček, Gustav Rusz, Karel Halbrštát, Pavel Kylar, Marian Sabol, Miroslav Vohník, Josef Lorenc, Stanislav Palla

Člen VV:  Jiří Kosek

Hosté: Jaroslav Buráň

 

 

1. Zahájení.

  Konference byla zahájena v 10.10 hodin. Řízení schůze se ujal předseda VV Jiří Kosek. 

 

Delegáti schválili složení komisí:

   mandátová:   Karel Halbrštát,  Karel Jasanský

   návrhová:      Josef Sekyrka, Jaroslav Hájek

 

   Zastoupeno bylo 19 šachových oddílů PDŠS. Celkem se zúčastnilo 23 delegátů z 38 oprávněných to je  60 %. Nezúčastněné oddíly:  TJ Sokol Krouna, Sokol Krucemburk, TJ CHS Chotěboř, NOPO Miřetice, ŠK Bohemia Pardubice, Šachový spolek Železné hory, TJ Jiskra Litomyšl, TJ Slovan Moravská Třebová, Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Horní Čermná, TJ Sokol Němčice,  ŠK Dolní Čermná, ŠS Červená Voda

 

2. Zprávy o činnosti PDŠS.  Předseda Jiří Kosek seznámil delegáty se zprávou o činnosti PDŠS v roce 2017.  Následovaly zprávy komisí:  STK - Marian Sabol, KM – David Schaffer, KR – František Janeček,  TMK - David Schaffer

 

3. Zprávu o hospodaření v roce 2017. Hospodář Jaromír Krys informoval delegáty o hospodaření krajského šachového svazu. Celkové plánované příjmy byly překročeny o 811 Kč.  Rozpočet 2017 skončil s celkovou ztrátou  9 717,-  Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl delegátům předložen k diskuzi.

  

4. Zpráva revizní komise PDŠS. Předseda revizní komise Josef Sekyrky vystoupil se zprávou revizní komise.   

 

5. Diskuze.

-  J.Sekyrka  informace k webu PDŠS, potřeba aktualizace a hledání nového správce webu, zařadit do plánu práce na rok 2018, kritika webu ŠSČR

-  D.Schafer  zařadit možnost diskuze na webu PDŠS

-  M.Lodin  kritika webu ŠSČR , chyby v databázi členů, přidat diskuze na webu PDŠS

-  J.Krys  informace k možné tvorbě webu, spojit nový web a nového správce webu

-  F.Janeček kritika webu ŠSČR, data k rozhodčím a trenérům chybí

-  M.Sabol problém s hledáním některých dat na webu PDŠS 

-  F.Janeček  kontrolovat počty hostů v utkáních, odpovědnost rozhodčích, školení rozhodčích

-  M.Sabol informace k novým pravidlům od 1.7.2017 , diskuze k pravidlům

-  J.Vaníček  návrh oživit jednání kulturní vložkou

-  J.Kosek informace ke konferenci  ŠSČR 24.2.2018

 

6.Volby delegátů na konferenci ŠSČR.  Navržení kandidáti:

      TJ Spartak Choceň            -  František Janeček

      ŠK Rapid Pardubice         -  Miroslav Kalhous

      TJ Spartak Letohrad          -  Václav Janeček

 

Hlasování 21 pro, 2 se zdrželi.

Schválení delegáti:  František Janeček, Miroslav Kalhous, Václav Janeček

náhradník:  Pavel Kylar

 

7. Plán práce na rok 2018.

    VV předložil delegátům návrh rozpočtu  PDŠS na rok 2018, rozpočet byl navržen v celkové výši  211 000,- Kč s plánovanou ztrátou 26 000,-Kč.

    Plánované termíny schůzí VV:  27.3.2018,  5.6.2018,  4.9.2018,  27.11.2018

 konference 2019  - 26.1.2019

 

 8. Usnesení konference přečetl člen návrhové komise Josef Sekyrka. Návrh usnesení byl přijat 23 hlasů pro.

 

 Konference byla ukončena v 13,15

 

Zapsal:   Jiří Kosek

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.