achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2019 5.12.2019

Závěrečná čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2019 se uskutečnila ve čtvrtek 28.listopadu 2019 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, schválil konání Konference PDŠS 2020 v termínu 25.1.2020 v Chocni s tím, že za každého přítomného delegáta bude oddílu poskytnuta sleva 400,- Kč na startovném v soutěžích družstev pro sezonu 2020/21, zabýval se stavem návrhu nového webu PDŠS a na závěr uložil nové úkoly.
Zápis z 4. schůze 2019 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Pardubice 28.11.2019 od 16,30

 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys,  Marian Sabol, Jiří Krištof, František Navrátil,

Josef Sekyrka

Omluven:  David Schaffer

 

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 

U09 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U10 - KR  -  aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 30.10.2019

U11 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2019/20 , finále KP , finálové přebory škol

U12 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

Úkoly splněny.

 

2.  Zprávy komisí

 

STK  

KP jednotlivců v bleskovém šachu bude sehrán 26.12.2019 v Ústí nad Orlicí.

KP jednotlivců bude sehrán v rámci turnaje   Open Litomyšl 2019.

 

Komise mládeže  

  Výsledky Mistrovství Čech do 16 let v Příchovicích u Kořenova 26.10. - 2.11.2019:  celkem 25 účastníků z PDŠS, v hlavních kategoriích získány 3 medaile a 3 další postupy na MČR.

D14   2. Tereza Radmila Šulcová   2222 ŠK Polabiny      3. Viola Ruby Pejřimovská     Chotěboř

D16   2. Soňa Lexová     UO     

Polofinále MČR juniorů a dorostenců a finále MČR juniorek a dorostenek 2019 se zúčastnilo 9 zástupců našeho kraje.  Získány 2 medaile:

  V kategorii dorostenců:   2.  Martin Buločkin            2222 ŠK Polabiny

  V kategorii juniorek:       1.  Veronika Šmajzrová       UO

 

  Probíhají okresní kola přeborů škol ve všech 4 okresech v kategoriích 1-5. třída a 6.-9.třída

výsledky a propozice viz. www.chesspce.cz

 

Komise rozhodčích

    Na školení rozhodčích 14.9.2019 v Chocni bylo vyškoleno 19 rozhodčích III. třídy.  Na www stránkách je aktualizovaný seznam rozhodčích.

 

Hospodář

 

Hospodář informoval členy VV o plnění rozpočtu a došlých dotacích. 

 

VV schválil:

- proplacení faktury za vedení www stránek

- proplacení faktur a cestovného trenérům na MČech 2019

- proplacení faktur trenérům na soustředění KCTM

- proplacení odměny za vedení KCTM 

- proplacení faktury pro AVEKONTAKT  za KP jednotlivců

- proplacení faktury ŠK Ústí n.O.  za KP v blesku

- proplacení faktur za pořádání soutěží mládeže a dotací na práci s mládeží dle návrhů KM

- proplacení faktur za pořádání okresních a krajských kol přeborů škol

- proplacení obdržené faktury od ŠSČR za zápočet soutěží na ELO

 

 

3. Příprava konference PDŠS  2020

 

   VV schválil konání konference v roce 2020 v Chocni v termínu 25.1.2020. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2019.  Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

 

4.  Různé

    VV se zabýval stavem návrhu nového webu pro PDŠS.  Po zpracování připomínek se předpokládá spuštění nového webu od 1.1.2020 s tím, že současný web by byl aktualizován pouze do konce ledna.

 

 

5. VV uložil úkoly:

 

  U13:   KM zajistit údaje pro vyplacení motivačních odměn za výsledky na mistrovství Čech

  U14:   hospodář -  rozeslat  dotace oddílům dle schváleného návrhu KM do konce roku 2019

  U15:   předseda + hospodář  zpracovat vyúčtování dotace získané z Pardubického kraje  do 31.12.2019

  U16:   předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2020  do 25.12.2019

  U17:   STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2019 pro konferenci  do 12.1.2020

  U18:   STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2020 za jednotlivé komise do 12.1.2020

 

 

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 25.1.2020 od 9,30 hodin před konferencí.

 

 

Zapsal: Jiří Kosek

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.