achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0

Zápisy ze schůzí VV PDŠS

Datum poslední aktualizace : 5.12.2019 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2019
Závěrečná čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2019 se uskutečnila ve čtvrtek 28.listopadu 2019 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, schválil konání Konference PDŠS 2020 v termínu 25.1.2020 v Chocni s tím, že za každého přítomného delegáta bude oddílu poskytnuta sleva 400,- Kč na startovném v soutěžích družstev pro sezonu 2020/21, zabýval se stavem návrhu nového webu PDŠS a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 20.9.2019 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2019
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2019 se uskutečnila ve čtvrtek 12.září 2019 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM + TMK , KR a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, prodiskutoval stav přípravy nových webových stránek a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 19.6.2019 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2019
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2019 se uskutečnila ve čtvrtek 13.června 2019 v Pardubicích. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2018/2019, pokuty navržené vedoucím soutěže (vyhověl žádostem o prominutí pokuty pro TJ Štefanydes Polička C a ŚK Ústí n/O. E), projednal a schválil připravené úpravy v rozpisu soutěží družstev vč. termínu přihlášek do nového ročníku, schválil proplacení předložených faktur a zvýšení částky oddílům za účast v soutěžích mládeže o 50 %, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 25.4.2019 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2019
První schůze VV PDŠS v roce 2019 se konala ve čtvrtek 11.dubna 2019 v Chocni. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, KR a TMK), schválil proplacení cestovného na rok 2019, provedení plateb za předložené doklady a příspěvků na režijní výdaje členů VV PDŠS, vyslechl informaci o průběhu celostátní konference, po diskuzi pověřil přípravou podkladů pro zhotovení nového webu PDŠS Jaromíra Kryse a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 1.2.2019 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS 2019
V sobotu 26.ledna 2019 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2019, které se zúčastnilo 29 delegátů ze 40 oprávněných. Konference zvolila členy mandátové a návrhové komise, vyslechla zprávy o činnosti PDŠS v roce 2018 vč. zpráv STK, KM, KR a TMK, zprávu hospodáře a revizní komise. V diskuzi se zabývala nejprve trestem pro rozhodčího v soutěži družstev KP2V, odvolala místopředsedu VV PDŠS a zvolila jeho nástupce, obšírněji diskutovala přípravu novelizace krajských webových stránek, zamítla návrh na zvýšení paušálních nákladů pro členy VV PDŠS, zvolila delegáty PDŠS na Konferenci ŠSČR 2019, byla seznámena s plánem práce VV na rok 2019 a návrhem rozpočtu na rok 2019 a na závěr schválila Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2019.

Datum poslední aktualizace : 1.2.2019 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2019
Konference delegátů PDŠS pro rok 2018 vzala na vědomí zprávu o činnosti PDŠS za rok 2018 vč. jednotlivých komisí, zprávu RK a informaci zástupce ŠSČR, odvolala místopředsedu VV PDŠS a zvolila jeho zástupce, schválila členské příspěvky pro rok 2019, počty delegátů na příští konferenci PDŠS, hospodaření za rok 2018, příspěvky na režijní výdaje členům VV PDŠS a návrh rozpočtu PDŠS na rok 2019, rozhodla o pokračování motivace na příští Konferenci delegátů PDŠS, zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR 2019, pověřila VV PDŠS provedením opatření ve smyslu závěrů a usnesení Konference, uložila VV PDŠS realizovat řadu schválených úkolů a totéž uložila i všem klubům/oddílům.

Datum poslední aktualizace : 6.12.2018 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2018
Čtvrtá a poslední schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 27.listopadu 2018 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a odměn pro členy VV a RK, schválil termín Konference PDŠS 2019 v sobotu 26.ledna 2019 v Chocni vč. příspěvku 400,- Kč oddílům za každého přítomného delegáta oddílu na startovném družstev, zabýval se příspěvky z letošní krajské konference a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 10.9.2018 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 3/2018
Třetí schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 4. září 2018 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM+TMK, KR a hospodáře), po diskuzi schválil návrh rozdělení družstev Krajských soutěží ročníku 2018/19 do tří skupin, schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 19.6.2018 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 2/2018
Druhá schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 5.června 2018 v Pardubicích. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil konečné výsledky, postupy a sestupy v soutěžích družstev 2017/2018, pokuty navržené vedoucím soutěže (vyhověl žádosti o prominutí pokuty pro TJ Zaječice), projednal a schválil připravené úpravy v rozpisu soutěží družstev vč. termínu přihlášek do nového ročníku, schválil proplacení předložených faktur a úpravu výše náhrad cestovného, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 4.4.2018 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 1/2018
První schůze VV PDŠS v roce 2018 se konala v úterý 27.března 2018 v Chocni. VV na ní vyslechl zprávy z komisí (STK, KM a KR), schválil proplacení předložených faktur a plateb za předložené doklady, dotací na krajské přebory a příspěvků na režijní výdaje členů VV PDŠS, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 5.2.2018 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Konference delegátů PDŠS 2018
V sobotu 27.ledna 2018 se v Chocni uskutečnila Konference delegátů PDŠS pro rok 2018, které se zúčastnilo 23 delegátů z 38 oprávněných. Konference zvolila členy mandátové a návrhové komise, vyslechla zprávy o činnosti PDŠS v roce 2017 vč. zpráv STK, KM, KR a TMK, zprávu hospodáře a revizní komise, v diskuzi se zabývala zejména potřebou novelizace krajských webových stránek a kritikou nového webu ŠSČR, zvolila delegáty PDŠS na Konferenci ŠSČR 2018, byla seznámena s plánem práce VV na rok 2018 a návrhem rozpočtu na rok 2018 a na závěr schválila Usnesení Konference delegátů PDŠS pro rok 2018.

Datum poslední aktualizace : 5.2.2018 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2018
Konference delegátů PDŠS pro rok 2018 vzala na vědomí zprávu o činnosti PDŠS za rok 2017 vč. jednotlivých komisí, schválila členské příspěvky pro rok 2018, počty delegátů na příští konferenci PDŠS, hospodaření za rok 2017, příspěvky na režijní výdaje členům VV PDŠS a návrh rozpočtu PDŠS na rok 2018, rozhodla o pokračování motivace na příští Konferenci delegátů PDŠS, zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR 2018, pověřila VV PDŠS provedením opatření ve smyslu závěrů a usnesení Konference, uložila VV PDŠS realizovat řadu schválených úkolů a totéž uložila i všem klubům/oddílům.

Datum poslední aktualizace : 28.11.2017 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 5/2017
Pátá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 21.listopadu 2017 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), schválil proplacení předložených faktur a odměn členům VV+RK, určil termín konání Konference delegátů PDŠS v Chocni na sobotu 27.1.2018 a stanovil pro ni počty delegátů z jednotlivých oddílů, a na závěr uložil nové úkoly.

Datum poslední aktualizace : 13.9.2017 Sekce : Zápisy ze schůzí VV PDŠS
Zápis ze schůze VV PDŠS č. 4/2017
Čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2017 se uskutečnila v úterý 5.září 2017 v Chocni. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM, hospodáře a KR), schválil rozdělení družstev do skupin KP2 a KS a udělení pokuty za pozdní přihlášku, vzal na vědomí informaci o stavu příprav šachové části Olympiády dětí a mládeže 2018 v Litomyšli, schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, a na závěr uložil nové úkoly.


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.